(Ne)Izgradnja lokalne infrastrukture u Sisevcu i uticaj na prostor vrela

U naselju Sisevac postoji funkcionalni vodovod koji se oslanja na izvorište koje se nalazi u neposrednoj blizini vrela Crnice, nizvodno od vrela. Međutim u naselju nije građen sistem kanalizacije. To znači da svi objekti u Sisevcu, uključujući hotele i restorane, kad je reč o otpadnim vodama “oslonjeni” na sopstvena rešenja.

U načelu, za naselja u kojima nema izgrađene kanalizacije, zavisno od količine otpadnih voda, vrste objekta i sl. standardno rešenje je vodonepropusna jama (“septička jama”) koja se povremeno prazni od strane ovlašćenog preduzeća, odvoženjem otpadnih voda na preradu u postojeći sistem u Zmiču ili na neku sličnu lokaciju.

Veći objekti (uključujući privredne) bi trebalo da imaju sopstvene sisteme za preradu otpadnih voda.

Poznato je na žalost, da u nameri da izbegnu troškove vlasnici mnogih stambenih, vikend i privrednih objekata, ne samo u Sisevcu, već širom Srbije, kao “sistem kanalizacije” koriste najbliži vodotok. U slučaju naselja Sisevac, izbor vodotokova koji se u ove svrhe mogu “koristiti” svodi se na reku Crnicu kroz naselje i potoke koji se ulivaju u Crnicu kod vrela.

Na žalost, kako prenose mediji, ovo nije samo pretpostavka. U članku na linku https://www.politika.rs/sr/clanak/535335/Prijavili-hotelijera-da-je-zagadio-Sisevacki-potok navodi se da je najmanje jedan takav slučaj – ispuštanje otpadnih voda u Sisevački potok, koji se uliva u Crnicu na lokaciji vrela, procesuiran od strane nadležnih organa.

Iako je pohvalno da je došlo i do reakcije građana i do odgovarajuće reakcije nadležnih organa u navedenom slučaju, teško da je takvo postupanje pravilo na koje bi se moglo osloniti, pa je pitanje izgradnje kanalizacije za rastuće turističko naselje svakako prioritet.

U tom smislu čini se da lokalna samouprava preduzima određene korake.

Naime PDR Sisevac 1 (severozapad) predvideo je prostor za buduću lokaciji planiranog sistema za prečišćavanje otpadnih voda u zapadnom delu naselja Sisevac (na izlazu reke Crnice iz naselja).

Lokalna samouprava izvršila je “trampu” parcela u Sisevcu sa preduzećem RM “Stubica” i lokaciju budućeg sistema za prečišćavanje pribavila u vlasništvo.

To bi trebalo da je znak da se kreće u izgradnju kanalizacionog sistema za naselje. Ova izgradnja bila je najavljena kroz projekat “Čista Srbija” koji bi trebao da bude realizovan u velikom broju naselja u Srbiji, uključujući i ruralne predele opštine Paraćin, pa i naselje Sisevac.

Lokacija planiranog sistema za prečišćavanje otpadnih voda na ievoj obali Crnice na imestu izlaska reke iz naselja, krajnja zapadna tačka PDR “Sisevac 1″ (severozapad”

 

 

 

Projekat “Izvor reke za sve nas” je realizovan u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija. Izradu ovog materijala je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izneti stavovi nužno ne odražavaju zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *