Pregled izveštaja o realizovanim projektima po konkursu 2021

Na ovoj strani možete pregledati dostavljene izveštaje o realizaciji projekata svih udruženja koja su dobila sredstva na prvom javnom konkursu Opštine Paraćin 2021. godine.

 

Sredstva je dobilo 29 udruženja građana i to (nazivi udruženja preuzeti su iz Odluke o izboru programa koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Paraćin br. 06-218/2021-I od 09. 11.2021):

 1. Lovačko udruženje Paraćin
 2. Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Paraćin
 3. Udruženje građana “Petrus” Zabrega
 4. Udruženje građana “PN Meteo” Paraćin
 5. Udruženje distrofičara Pomoravskog okruga Paraćin
 6. Udruženje mladih Paraćin
 7. Udruženje građana “Parakinov brod”
 8. Udruženje žena “Crnica” Davidovac
 9. Društvo za lepši Paraćin – Plana
 10. Udruženje građana “Inicijativa za demokratsku akciju”
 11. Udruženje građana “PN Kocka” Paraćin
 12. Udruženje potomaka ratnika Srbije 1912 – 1920 Paraćin
 13. Savez boraca narodnooslobodilačkih i odbrambenih ratova Paraćin
 14. Udruženje samohranih roditelja “Dečja sreća”
 15. Udruženje građana “Morava skela” Trešnjevica
 16. Udruženje “Prosvetna mreža 035” Paraćin
 17. Moto klub Paraćin
 18. OO Gluvih i nagluvih Paraćin
 19. Udruženje građana “Vinski red Steva Pisar” Paraćin
 20. Udruženje građana “Đurđevdan” Paraćin
 21. Udruženje preduzetnika samostalnih privrednika Paraćin
 22. Opštinska organizacija slepih Paraćin
 23. Udruženje studenata i mladih Paraćin
 24. Društvo CDP Paraćin
 25. UG “Centar OSI” Paraćin
 26. Osnovno udruženje penzionera Paraćin
 27. Udruženje “Mali grad veliko srce” Paraćin
 28. Udruženje “Paraćin moj grad” Paraćin
 29. Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Paraćin