O nama

Udruženje je po osnivanju 2010. godine bilo usmereno na projekte vezane za omladinsku politiku i uključivanje mladih u društvene tokove i donošenje odluka na lokalnom nivou, uključujući izradu strategija za mlade, izbor profesije, rodnu ravnopravnost i prepoznavanje interesa mladih u lokalnoj zajednici.

Kasnije udruženje menja ime i fokus usmerava na poštovanje ljudskih prava, lokalnu demokratiju i zaštitu životne sredine.

Udruženje je sprovodilo i sprovodi aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine koji su povezani sa pitanjem zaštite ljudskih prava, javnim zagovaranjem, uključivanjem građana u donošenje odluka uz podizanje svesti o zaštiti životne sredine i kod građana i kod donosioca odluka. U projektu „Odbranimo planinu Babu“ bavili smo se zagovaranjem interesa građana ugroženih otvaranjem kamenoloma koji je započeo sa radom bez svih potrebnih dozvola, a u cilju zaštite životne okoline i zaštite prirode. Projekat smo nastavili zagovaranjem donošenja odluke o zaštiti ovog područija kroz projekat „Zaštitimo planinu Babu“ do predlaganja formalne inicijative o proglašenju zaštićenog područija treće kategorije. Paralelno smo sprovodili projekte edukacije mladih u oblasti ekologije i zašite prirode, kroz projekte kakav je „Zagrli drvo“ u okviru koga su učenici osnovnih škola edukovani o značaju šuma i prošli školu podcasta u studiju koji oprema udruženje. Namera nam je da se nadalje bavimo temama u čijem je središtu odbrana interesa građana, javno zagovaranje, odbrana ljudskih prava i sloboda, transparentnost rada institucija, pre svega kroz oblast zaštite životne sredine, uz uključivanje mladih u naše aktivnosti.

 

Interna dokumenta od značaja:

  1. Etički kodeks
  2. Interni akt o antikorupcijskoj politici
  3. Pravilnik o sprovođenju nabavki 
  4. Izveštaj o radu za 2023. godinu