07 – Analiza trenutnog stanja – koja područja su zaštićena ili u proceduri zaštite

Prema dobijenim informacijama Odeljenja za urbanizam Opštinske uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove na teritoriji Opštine Paraćin od 20 oblasti predviđenih za zašittu Prostornim planom opštine, pod zakonsku zaštitu zvanično je stavljeno samo izvorište reke Grze i to Odlukom o proglašenju spomenika prirode „Vrelo Grze“ br. 63-1/2013-01-II od 22.11.2013. godine, „Službeni glasnik Opštine Paraćin“ br. 14 od 22.11.2013. godine.

Odluku o proglašenju možete pročitati na sledećem linku.

U proceduri je proglašavanje zaštićenim područjem spomenika prirode Područje „Dve lipe zapisi u Raševici“ koji se ne nalazi na spisku od 20 oblasti predvieđenih za zaštitu Prostornim planom opštine.

Deo informacije dobijene od Opštinske uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove možete pronaći na sledećem linku.

Kad je reč o preostalih 19 oblasti koje su Prostornim planom predviđene za buduću zaštitu, formalna inicijativa upućena je Skupštini Opštine samo za planinu Babu u formi predloga za dopunu dnevnog reda sa tekstom inicijative od strane jednog odbornika u skupštini u martu 2022. godine. Skupština Opštine se o ovom predlogu nije izjašnjavala.

Na ovoj strani objavljujemo Godišnje programe upravljanja zaštićenim područjem “Vrelo Grze” kao i godišnje Izveštaje o ostvarivanju programa upravljanja Spomenikom prirode  “Vrelo Grze”.

Godišnji programi:

2018. godina

2019. godina

2020. godina

2021. godina

2022. godina

Izveštaji o ostvarivanju programa upravljanja:

2018. godina

2019. godina

2020. godina

2021. godina

Upravljač zaštićeno područja “Vrelo Grze” dostavio je po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja kojim je tražen dokaz da su godišnji programi i izveštaji o upravljanju zaštićenim područjem u zakonskom roku i usvjani od nadležnog organa odluke upravnog odbora Turističke organizacije (koje prilažemo) a u poruci elektronske pošte naveo da “nisu propisani rokovi za dostavljanje programa i izveštaja”.

Ova tvrdnja nije tačna jer su ovi rokovi i procedura usvajanja programa i izveštaja o upravljanju zaštićenim područjem za određenu godinu propisani  članom 54. Zakona o zašiti prirode u kome se između ostalog kaže:
“Planovi upravljanja iz st. 1, 2. i 3. ovog člana ostvaruju se godišnjim programima upravljanja, na koje saglasnost daje Ministarstvo, organ nadležan za poslove zaštite životne sredine autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Izveštaj o ostvarivanju godišnjeg programa za prethodnu godinu upravljač dostavlja nadležnom organu do 15. decembra tekuće godine, godišnji program upravljanja za narednu godinu upravljač dostavlja nadležnom organu do 15. novembra tekuće godine, a izveštaj o ostvarivanju plana upravljanja iz člana 52. ovog zakona najkasnije 60 dana pre isteka perioda za koji je plan donet.”

Opštinska uprava za urbanizam, finansije, skupšitnske i opšte poslove na isto pitanje nije dostavila nikakav odgovor.

Iz dostavljenih odgovora proizilazi da navedeni godišnji programi i izveštaji nisu usvajani od strane nadležnog organa niti u rokovima koje je propisao zakon.

Dostavljene odluke upravnog odbora Turističke organizacije možete pronaći na sledećem linku.

 

 

 

 

Projekat “Zaštitimo prirodu Paraćina” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Udruženje građana “Pridruži se” Paraćin.