06 – Izvod iz prostornog plana – zaštita prirode

Prostorni plan jedne opštine najvažniji je planski dokument, obuhvata celu teritoriju opštine i njime se planira buduće uređenje prostora, dozvoljava ili ne dozvoljava obavljanje određenih aktivnosti (npr. izgradnje objekata na nekom području), uređuje uslove za ravnomerni i održvii razvoj. Prostorni plan se donosi u proceduri koja podrazumeva učešće građana kroz javnu raspravu i mogućnost predlaganja izmena nacrta dokumenta pre usvajanja. Usvaja ga skupština opštine i uobičajeno ima rok važenja od deset ili više godina, što znači da ima karakter strateškog dokumenta koji se ne menja često. Svi planovi nižeg reda (planovi detaljne regulacije, Plan generalne regulacije) moraju poštovati odredbe Prostornog plana.

Prostornim planom uređuje se na najvišem planskom nivou (lokalno gledano) i oblast zaštite prirode. U razdelu “II 7.2. Zaštita i održivo korišćenje prirodnog nasleđa“, poglavlje „Zaštita prirode i prirodna dobrana strani 95. nalazi se tekstualni deo obrade teme.

Tekst Prostornog plana možete naći na ovom linku u MSWord formatu.

 

Na ovom linku možete preuzeti izvod iz Prostornog plana u delu vezanom za zaštitu prirode koji smo dobili kao odgovor Opštinske uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove.

 

Prostorni plan sadrži i grafičke priloge (crteže i karte). Na ovoj strani objavljujemo najpre kartu koja se odnosi na zaštitu prirode u obliku dokumenta koji smo dobili po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja od Opštinske uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove na ovom linku. Radi se o Referalnoj karti – Turizam i zaštita prostora.

 

Zbog bolje preglednosti, objavljujemo ovu kartu i u drugom formatu.

Kao što možete videti u Legendi – u gornjem desnom uglu nalaze se obeležena Područja koja se predlažu za zaštitu kao prirodna dobra, označena brojevima od 1 do 20, koja su na isti način označena i na karti.

Referalna karta Prostornog plana Opštine Paraćin – Turizam i zašita prostora

 

 

 

Projekat “Zaštitimo prirodu Paraćina” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Udruženje građana “Pridruži se” Paraćin.