Informacija o inicijativi za zaštitu vrela Crnice upućena na adrese 5000 domaćinstava

Direktnom poštom uputili smo našu inicijativu za zaštitu i otvaranje za javnost vrela Crnice u Sisevcu na adrese 5000 domaćinstava u našoj opštini. Pismosm se uz informaciju o pokretanju inicijative građanima građani obaveštavaju o tome kakvo je trenutno stanje na lokaciji vrela, šta je cilj inicijative, kao i na koji način ona može da bude sprovedena na korist svih zainteresovanih strana.

 

 

 

 

 

 

Projekat “Izvor reke za sve nas” je realizovan u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija. Izradu ovog materijala je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izneti stavovi nužno ne odražavaju zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *