Rezultati Istraživanja stanja zaštite prirode u Paraćinu tokom 2023. godine

Tokom 2023. godine udruženje građana “Pridruži se” učestvovalo je u realizaciji istraživanja uticaja ljudskih aktivnosti kroz realizaciju dva projekta.

Kroz projekat “Mreža građana za zaštitu prirode” u okviru mreže “Lokalna akcija” istraživali smo posledice ljudskog uticaja na šest planiranih zaštićenih područja po Prostornom planu Opštine Paraćin – području Vidovačkog Ključa, Starog Moravišta – Kormana, kompleksa jezera Buljanka, planini Baba, vrelu Grze i vrelu Crnice. Projekat “Mreža građana za zašitu prirode” realizovan je kroz program EKO-SISTEM.

Program EKO-SISTEM, nastao je s ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Program sprovode Mladi istraživači Srbije u periodu od 2020 do 2024. godine, a podržava Švedska.

Kroz projekat “Štitimo li prirodu” sproveli smo terenska istraživanja i istraživanja politika vezana za preostalih četrnaest zaštićenih područja i još dva koja su ranijim projektima (“Zaštitimo prirodu Paraćina) identifikovana kao potencijalno interesantna za formalnu zaštitu. Projekat “Štitimo li prirodu” realizujemo kroz projekat “Akcije Srbije u oblasti životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima” u saradnji sa “WWF Adria-Serbia”. Projekat je podržan od strane Evropske komisije kroz Program podrške civilnom društvu.

Sve ove informacije dinamikom kako bivaju “obrađene” i sistematizovane biće objavljivane u ovom bloku naše internet prezentacije, a takođe i na internet strani naše mreže “Lokalna akcija”