Staro Moravište – Korman – analiza politika koje utiču na planirano zaštićeno područje i zakonska zasnovanosti aktivnosti koje utiču na zaštićeno područje

Planirano zaštićeno područje Staro Moravište – Korman u Prostornom planu ima jasno definisanu lokaciju i značaj te ga je bilo moguće na osnovu informacija iz Prostornog plana i identifikovati na terenu.

Tokom istraživanja politika ustanovili smo da na ovom prostoru nije bilo izrade urbanističkih planova nižeg reda, te u tom smislu kroz politike urbanističkog planiranja nije vršen uticaj na planirano zaštićeno područje.

Na predmetnom prostoru takođe nema izgradnje objekata, niti se u ovom trenutku izvode bilo kakvi infrastrukturni ili drugi građevinski radovi, niti postoji bilo kakva eksploatacija mineralnih sirovina.

Veći deo planiranog zaštićenog područja predstavlja poljoprivredno zemljište.

Tokom realizacije projekta nismo identifikovali ni jednu aktivnu politiku koja vrši uticaj na prostor planiranog zaštićenog područja.

Međutim u prošlosti, aktivno su sprovođene mere melioracije – isušivanja i „oceđivanja“ vlažnih i močvarnih područja u celoj dolini između Velike Morave i pruge Beograd – Niš na prostoru Opštine Paraćin. Neposredno uz granicu planiranog zaštićenog područja sprovođena je komasacija u ataru sela Striža, na parcelama koje se nalaze severno i nizvodno od planiranog zaštićenog područja.

U tom smislu vršeno je uređivanje vodotokova koji vodu sa ovog prostora odvode na sever prema ulivu u Crnicu i Veliku Moravu. Oceđivanje zemljišta koje se nalazi severno od planiranog zaštićenog područja verovatno je imalo uticaj na prostor Starog Moravišta.

Međutim, u ovom trenutku ne sprovode se nikakve slične mere na ovom prostoru, niti ima takvih planova. Planirana komasacija u Donjem Vidovu je u zastoju, a radovi planirani ovom komasacijom ne utiču direktno na režim podzemnih voda na prostoru Starog Moravišta.

Može se reći da u ovom trenutku nema uticaja lokalnih i državnih politika koje bi bile od značaja za zaštitu prirode na prostoru planiranog zaštićenog područja Starog Moravišta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ova internet strana je razvijena u okviru projekta „Mreža građana za zaštitu prirode“, kao deo aktivnosti programa EKO-SISTEM koјi realizuјu Mladi istraživači Srbiјe, a podržava Švedska.