Trnovit put do pribavljanja dokumentacije po zahtevima o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja na primeru projekta “Štitimo li vrelo Grze?”

Udruženje grđana “Pridruži se” tokom realizacije projekata komuniciralo je sa mnogim državnim institucijama, u skladu sa Zakonom o pristupu informacijama od javnog značaja. Na žalost, samo kod opštinskih institucija u Paraćinu suočavali smo se sa situacijom da odgovore ne dobijamo…

U okviru projekta “Štitimo li vrelo Grze?” održan okrugli sto, sprovedena javna rasprava i donosiocima odluka upućen predlog izmene lokalnih politika

Udruženje građana „Pridruži se“ sprovelo je javnu raspravu o nacrtu odluke o izmeni odluke o zaštićenom području „Spomenik prirode vrelo Grze“. Građani su u javnoj raspravi mogli da učestvovuju ostavljanjem komentara uz objavu zakačenu za vrh fejsbuk strane udruženja ili…

Udruženje “Pridruži se” učesnik prvog konsultativnog sastanka na temu izrade Strategije zaštite životne sredine sa organizacijama civilnog društva.

Udruženje “Pridruži se” bilo je učesnik prvog konsultativnog sastanka na temu izrade Strategije zaštite životne sredine sa organizacijama civilnog društva. Prvi konsultativni sastanak organizovan je od strane Mladih istraživača Srbije i Beogradske otvorene škole. Ministarstvo zaštite životne sredine otpočelo je…

Predstavnici udruženja na radionici “Suzbijanje korupcije u prostornom planiranju kroz sistemsko i rano uključivanje javnosti” – WWF/USAID

Predstavnici udruženja “Pridruži se” učestvovali su na završnoj radionici projekta “Suzbijanje korupcije u prostornom planiranju kroz sistemsko i rano uključivanje javnosti” u organizaciji WWF (World Wide Fund for Nature) podržanog od stane USAID. Tokom radionce održano je predavanje na temu…

Zvanično upućen predlog skupštini za dopunu dnevnog reda zaključkom o zaštiti prirode, predlog uputio odbornik Goran Marjanović

Odbornik u Skupšitni Opštine Paraćin g. Goran Marjanović je predlog našeg zaključka o zaštiti prirode i novom spisku planiranih zaštičenih područja i formalno, kao ovlašćeni predlagač, uputio na dnevni red Skupštine Opštine. Naravno o dnevnom redu konačnu odluku donosi predsednica…

Udruženje građana “Pridruži se” predalo skupšitni opštine predlog zaključka o zaštiti prirode

Na pisarnici Opštinske uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove predata je inicijativa sa predlogom skupštinskog zaključka koja se odnosi na uspostavljanje planskim dokumentima novih zašitćenih područja u Opštini Paraćin. Zaključkom se takođe predviđa i obaveznost realizacije planova, izveštavanje…

Okončana javna rasprava – sledi upućivanje predloga za izmenu Prostornog plana Skupštini Opštine Paraćin

Višemesečne aktivnosti u cilju sagledavanja potreba za prošrirenjem postojećeg plana zaštite prirode defeinisanog Prostornim planom opštine privodimo kraju. Sproveli smo istraživanje i analizirali plansku dokumentaciju, objavili rezultate analiza na našoj internet i fejsbuk strani, informisali javnost putem kampanje koja je…