Udruženje građana “Pridruži se” predalo primedbe na Plan upravljanja vrelom Grze za period 2023-2024 godine upravljaču u okviru javne rasprave

U okviru javne rasprave o novom Planu upravljanja za zaštićeno podučje “Vrelo Grze” za period 2024-2033. godine predali smo primedbe upravljaču. Osim ovih primedbi dostavili smo i kompletan predlog unapređenja politika koji smo izradili kroz projekat “Štitimo li vrelo Grze?”…

Predlog odluke o izmeni Odluke o proglašenju zaštićenog područja “Spomenik prirode vrelo Grze” zvanično je od strane odbornika u Skupštini Opštine Paraćin, g. Gorana Marjanovića dostavljen Skupštini Opštine, kao predlog dopune dnevnog reda

  Predlog odluke o izmeni Odluke o proglašenju zaštićenog područja “Spomenik prirode vrelo Grze” zvanično je od strane odbornika u Skupštini Opštine Paraćin, g. Gorana Marjanovića dostavljen Skupštini Opštine, kao predlog dopune dnevnog reda u skladu sa Poslovnikom o radu…

Trnovit put do pribavljanja dokumentacije po zahtevima o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja na primeru projekta “Štitimo li vrelo Grze?”

Udruženje grđana “Pridruži se” tokom realizacije projekata komuniciralo je sa mnogim državnim institucijama, u skladu sa Zakonom o pristupu informacijama od javnog značaja. Na žalost, samo kod opštinskih institucija u Paraćinu suočavali smo se sa situacijom da odgovore ne dobijamo…

U okviru projekta “Štitimo li vrelo Grze?” održan okrugli sto, sprovedena javna rasprava i donosiocima odluka upućen predlog izmene lokalnih politika

Udruženje građana „Pridruži se“ sprovelo je javnu raspravu o nacrtu odluke o izmeni odluke o zaštićenom području „Spomenik prirode vrelo Grze“. Građani su u javnoj raspravi mogli da učestvovuju ostavljanjem komentara uz objavu zakačenu za vrh fejsbuk strane udruženja ili…