Vrelo Grze – predlog unapređenja politika

Na ovoj strani objavljujemo u *.pdf formatu Predlog unapređenja politika Opštine Paraćin u odnosu na zaštićeno područje III kategorije “Spomenik prirode vrelo Grze”. Dokument možete preuzeti na sledećem linku:

Link za dokument: Predlog unapređenja politika Opštine Paraćin u odnosu na zaštićeno područje III kategorije „Spomenik prirode vrelo Grze“

U nacrtu opštinske odluke koja je data u dokumentu na gornjem linku primenjene su preporuke koje je moguće implementirati u opštinsku politiku, a izvod iz dokumenta koji se odnosi na ovu temu možete pročitati u nastavku ove strane:

“Koje preporuke je moguće predložiti kao izmenu lokalnih propisa

Kao što se može videti Analizom je dato pet preporuka, od kojih je tri (promena upravljača zaštićenog područja, formiranje čuvarske službe, propisivanje načina izveštavanja i planiranja) moguće postići izmenom Odluka o proglašnju zaštićenog područja.

Preporuka da se do kraja 2023. godine donese novi Plan upravljanja predstavlja obavezu po članu 52. Zakona o zaštiti prirode te u tom smislu ova preporuka može biti pre svega podsetnik za upravljača. Ipak ima prostora da se izmenom Odluke nametnu jasni rokovi u kojima treba doneti novi Plan, što ćemo i učiniti u tekstu nacrta.

Preporuka koja se odnosi na izdvajanje sredstava za obnovu inventara predstavlja predlog izmene odluke o budžetu, međutim, osim načelnog stava da sredstva treba izdvojiti za pripremu predloga izmene ove odluke bilo bi potrebno izraditi i predmer i predračun potrebnih radova, što svakako prevazilazi kapacitete udruženja građana koje realizuje projekat i nema zaposlene stručnjake potrebnih struka koji mogu da sagledaju ovu problematiku. S druge strane opština ima u svojim službama sasvim dovoljno zaposlenih odgovarajućih struka koji mogu izvrštiti uvid u stanje na terenu i pripremiti potrebne podatke za potrebne izmene odluke o budžetu (neke investicije su čini se već planirane odlukom o budžetu za 2023. godinu, ali u samoj odluci osim ukupnog iznosa nisu navedeni radovi koji će biti finansirani).

Iz svega navedenog smatramo da se predlog konkretne izmene propisa u ovom projektu mora ograničiti na izmenu Odluke o proglašnju zaštićenog područja, dok preostale dve preporuke treba načelno uputiti nadležnim službama kao podsetnik na zakonske obaveze i ukazivanje na neophodne korake kako bi se stanje proglašenog zaštićenog područja dovelo na nivo koji opravdava svrhu proglašenja.”

 

 

Ova strana izrađena je kroz projekat “Štitimo li vrelo Grze”