Sprečavanje izgradnje MHE na Nekudovskoj reci – ponornici koja napaja vrelo Crnice – zajednička akcija opštine, građana i preduzetnika 2014. godine

Politika izgradnja mini hidroelektrana (MHE) na vodotokovima koji posredno utiču na vrelo Crnice, vezano za pokušaj izgradnje MHE na Nekudovskoj reci – ponornici koja napaja izvor Crnice. Vrelo Crnice je kraško vrelo koje je povezano sa ponorom Nekudovske reke koja…