Одржана друга конференција за медије у оквиру пројекта “Штитимо ли природу”

Током 2023. године организовали смо теренско истраживање свих двадесет планираних зашитићених подручја по Просторном плану Општине Параћин. Наредних дана започећемо са објављивањем налаза истраживања као и анализу политика које се односе на зашиту природе. О активностима на пројекту присутне представнике…

Sprečavanje izgradnje MHE na Nekudovskoj reci – ponornici koja napaja vrelo Crnice – zajednička akcija opštine, građana i preduzetnika 2014. godine

Politika izgradnja mini hidroelektrana (MHE) na vodotokovima koji posredno utiču na vrelo Crnice, vezano za pokušaj izgradnje MHE na Nekudovskoj reci – ponornici koja napaja izvor Crnice. Vrelo Crnice je kraško vrelo koje je povezano sa ponorom Nekudovske reke koja…