10 – Predlog zaštićenih područja za novi Prostorni plan Opštine Paraćin

Posle prikupljanja predloga građana elektronskom poštom, anketiranja na ulicama Paraćina, diskusije na društvenim mrežama i održanog okrulog stola pirpemili smo predlog zaštićenih područja koja bi trebalo uvrstiti u novi Prostorni plan Opštine Paraćin.

Naime, Skupština Opšitne je već donela Odluku broj 350-33/2020-II o izradi novog Prostornog plana Opštine Paraćin na sednici od 23. aprila 2020. godine, što znači da je procedura izrade u toku i da se u dogledno vreme može očekivati i organizovanje javnog uvida u nacrt plana što će biti i formalna prilika da se svi zainteresovani uključe i dostave predloge za unapređenje teksta koji će biti dat na raspravu.

I van javne rasprave koja će svakako uslediti, smatramo da postoji prostor da se od zvaničnih institucija opštine, pre svega Skupštine Opštine, zahteva da donesu zaključak kojim će se izrađivačima plana dati okvir u kome će se kretati kad je reč o zaštiti prirode.

Naš predlog, predviđa da se najpre zadrže sva zaštićena područja planirana u do sada važećem Prostornom planu.

Ovih područja ima 20 i to su Vidovački ključ, Staro Moravište – Korman, park šuma Glavica, lokaliteti iznad Bošnjana i “Pod gornjim poljem”, planina Baba, slivno područje pritoka i deo klisure Grze, klisure Suvare, lokalitet Suvače, gornji tok Crnice, park šuma Vavilo, vrelo Crnice, Pešterac/Šuplja stena, Troglan bara, lokalitet pod Magarčkim vrhom, vrelo Grze, lokalitet Parlog, izvorište Mijovačkog potoka, lokalitet između Male Brezovice i Poloma, jezero Buljanka.

Opština je donela odluku o pokretanju zaštite za područje “Spomenik prirode Dve lipe” u Raševici, za koje nema preciznijih podataka o lokaciji i obuhvatu, te o njemu nećemo otvarati posebnu diskusiju.

Kao dodatna područja za koja treba planirati zaštitu predlažu se:

 

  1. Područje Nikolin kladenac na planini Juhor, zapadno o Trešnjevice, na granici teritorije Opštine Paraćin. Lokalitet se nalazi na “Juhorskoj transverzali” – trasi koju koriste planinari  i putnici namernici, blizu grebena planine. Na lokalitetu se nalazi izvor vode stalnog odličnog kapaciteta i kvaliteta tokom cele godine.

 

2.  “Kolektor” – laguna gradskog sistem za prečišćavanje otpadnih voda između Paraćina i Ćuprije u blizini Velike Morave. Lokalitet je značajno područje za ptice selice. Iako ovo područje svakako ne predstavlja u klasičnom smislu “oazu očuvane prirode” od izuzetnog je značaja za biodiverzitet jer se upravo i zbog činjenice da ne predstavlja omiljeno izletište na njemu može videti izuzetno veliki broj vrsta ptica koje su nastanjene na našem području ili priikom migracija koriste dolinu Velike Morave. Područje treba zašititi upravo u tom smislu kao lokaciju od izuzetnog značaja za očuvanje biodiverziteta kako bi se sve mere koje se preduzimaju na ovom prostoru sprovodile imajući u vidu uticaj na živi svet.

 

Prema ovom predlogu u konačnom ishodu na teritoriji opštine bilo bi predviđeno 23 podučja za zašittu.

 

Pripremili smo i dostavili insititucijama i nacrt Zaključka Skupštine Opštine kojim bi se opštinske službe obavezale da ubuduće primenjuju potrebne mere u cilju zaštite prirode, što uključuje i obaveze prilikom izrade prostornih i urbanističkih planova kao i budžetske obaveze u pogledu obaveznog izdvajanja određenog procenta budžeta opštine za zaštitu prirode.

Nacrt Zaključka možete pronaći na ovom linku.

Vaše komentare i nove predloge vezane za temu zaštite prirode možete uputiti na adresu elektronske pošte zastita@pridruzise.rs  ili putem kontakt forme na našoj internet strani na ovom linku.

 

Projekat “Zaštitimo prirodu Paraćina” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Udruženje građana “Pridruži se” Paraćin.