Pregled politika za koje smo ustanovili da utiču ili su uticale na prostor vrela Crnice

Tokom našeg istraživanja identifikovali smo propise i politike koje su uticale i utiču na područje vrela Crnice. U ovom tekstu grubo ćemo ih navesti i podeliti u dve grupe.

A. Prvu grupu politika koje utiču na područje vrela Crnice čine planski dokumenti – prostorni i urbanistički planovi.

Planovi koji su važni za temu kojom se bavimo su:

1. Prostorni plan Opštine Paraćin usvojen 2006. godine, usklađen 2011. godine

2. Plan generalne regulacije Grza – Sisevac – 2008 godine

3. Plan detaljnje regulacije dela naselja Sisevac – Sisevac 1 Odluka br. 350-68/2016-01-II od 16.12.2016.god

B. Drugu grupu čine politike kojima se regulišu različite aktivnosti vezane za naselje Sisevac i samo vrelo Crnice, koje delom proizilaze iz planske dokumentacije.

Ove politike smo podelili u dve grupe – one koje mogu imati ili imaju direktan uticaj na prostor vrela Crnice i one koje indirektno utiču na ovo područje.

B.1. Direktan uticaj na prostor vrela Crnice imaju ili su imale sledeće politike:

1. Zakon o privatizaciji vezano za privatizaciju DP „Grza-Turist“

2. Zakon o vodama – kroz odredbe vezane za imovinske odnose u okolini vodotokova, uključujući i prostor vrela i obale reke Crnice kroz naselje Sisevac

3. Izgradnja MHE na vodotokovima koji posredno utiču na vrelo Crnice, vezano za pokušaj izgradnje MHE na Nekudovskoj reci – ponornici koja napaja izvor Crnice.

4. Lokalne politike vezane za izgradnju infrastrukture u naselju Sisevac, pre svega u pogledu izgradnje kanalizacije

B.2. Posredan uticaj na šire područje vrela imaju sledeće politike:

1. Politike vezane za vodosnabdevanje

2. Politike vezane za korišćenje vode Crnice u privredne svrhe (ribnjak)

3. Politike vezane za razvoj turizma

U narednim objavama bavićemo se ovim grupama politika i njihovim uticajem na vrelo Crnice.

 

 

 

 

Projekat “Izvor reke za sve nas” je realizovan u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija. Izradu ovog materijala je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izneti stavovi nužno ne odražavaju zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *