Održana peta konferencija za medije u okviru projekta “Izvor reke za sve nas”

Na petoj konferenciji za medije projekta “Izvor reke za sve nas” javnost je upoznata sa zaključcima okruglog stola kome su prisustvovali predstavnici udruženja građana, građani, predstavnici kompanije RM “Stubica” i jedan broj budućih odbornika skupštine opštine Paraćin. Inicijativa za zaštitu i otvaranje za javnost vrela Crnice biće upućena skupštini opštine od strane odbornika novog saziva, kao dopuna dnevnog reda, a osim toga predstavnici kompanije RM “Stubica” najavili su da će postaviti tablu sa obaveštenjem da je prilaz vrelu Crnice kroz parcelu starog hotela koja je u vlasništvu ovog preduzeća slobodan za građane, do konačnog rešavanja pitanja uređenja, zaštite i otvaranja vrela za javnost.

 

 

 

 

 

 

 

Projekat “Izvor reke za sve nas” je realizovan u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija. Izradu ovog materijala je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izneti stavovi nužno ne odražavaju zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *