Pisma donosiocima odluka i lokalnim institucijama

Da bismo lokalne donosioce odluka upoznali sa našom incijativom i informisali o argumentima kojima raspolažemo poslali smo tri pisma u okviru kampanje “direktne pošte” upućivanjem adresiranih pisama odbornicima, članovima Opštinskog veća i članovima Komisije za planove.

Prvo pismo  donosiocima odluka u lokalnoj samoupravi kojim ih obaveštavamo  da pokrećemo incijativu  da se područje planine Baba  u skladu sa odredbama Prostornog plana Opštine Paraćin i u skladu sa članom zakona 41. Zakona o zaštiti prirode proglasi zaštićenim područjem III kategorije.

Drugo pismo sadrži informacije sa rezultatima istraživanja o postojećim podacima o živom svetu na prostoru planine Baba. Pismom smo  tražili  podršku za incijativu za stavljanje ovog područja u režim zaštićenog područja III kategorije u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.

Treće pismo predstavlja predlog zaključka Skupštini opštine, kojim ukoliko ga usvoji, skupština pokreće postupak za zaštitu planine Baba u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i u skladu sa Prostornim planom Opštine Paraćin.

 

 

Avatar photo

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *