Istraživanja

Kako bi se obezbedili argumenti za sprovođenje incijative sprovedena su dva istraživanja.

Prvim istraživanjem prikupili smo podatke referentnih naučnih ustanova, Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Prirodno- matematičkog fakulteta Univrziteta u Nišu i Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Iz izveštaja koji su dostavile ove institucije jasno je da  na prostoru planine Baba postoje zaštićene i strogo zaštićene vrste biljaka i životinja, od kojih su neke i pod strogim režimom zaštite.

Prirodno- matematički fakultet u Nišu, dostavio nam je podatke o njihovom istraživanju biodiverziteta dnevnih vrsta leptira na području Opštine Paraćin, lokalitet planina Baba i okolina. Prema tom istraživanju zabeleženo je ukupno 19 vrsta dnevnih leptira od kojih su dve vrste Papilio machaon i Zerynthia polyxena strogo zaštićene, pri čemu je druga vrsta zaštićena i Direktivom o staništima EU. Istraživanja je izvršio dr Miloš Popović i dostupna su na sajtu Biologer.rs.

Zavod za zaštitu prirode Srbije je područje planina Baba istraživao za potrebe realizacije projekta uspostavljanja ekološke mreže Srbije. Zavod raspolaže podacima da na ovom lokalitetu i u neposrednom okruženju postoji 16 strogo zaštićenih vrsta na osnovu Pravilnika o proglašenju i zaštiti zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva.

Najobimnija istraživanja vršio je Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i prema njihovom istraživanju na širem području planine Baba registrovane su 124 vrste značajne za zaštitu. Od toga 39 vrsta sa Habitat direktive, 43 vrste sa Bernske konvencije, 15 vrsta sa Bonske konvencije, 8 vrsta sa Cites konvencije, 81 vrsta iz Pravilnika o zaštićenim i strogo zaštićenim vrstama Srbije i 45 vrsta u kategoriji endemit/relikt/retka.

Sprovedeno je i istraživanje na terenu uz učešće Prof. dr Novice Ranđelovića u cilju sagledavanja ugroženosti prostora ljudskim aktivnostima kao i identifikacija nekih vrsta biljaka i životinja iz prikupljene građe prethodnih istraživanja.

Na terenu je jasno uočeno i dokumentovano da je prostor planine Baba predviđen za zaštitu ozbiljno ugrožen ljudskim aktivnostima koji dovode do devastacije prirode velikih razmera, te da su potrebne hitne mere kako bi se sprečilo dalje narušavanje prirodne okoline.

Oba istraživanja ukazala su na to da postoji osnova za zaštitu područja planine Baba u cilju očuvanja biodiverziteta i zaštite retkih vrsta biljaka i životinja, od kojih su mnoge strogo zaštićene.

 

 

Avatar photo

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *