Kampanja informisanja javnosti

Kampanja informisanja javnosti realizovana je preko dostupnih kanala- profesionalnih lokalnih medija, konferencija za medije,  društvenih mreža, direktne pošte i snimanja podkast emisija.

Ciljevi ove kampanje bili su podizanje vidljivosti konkretnog projekta i teme projekta- zaštita planine  Baba, zatim pridobijanje podrške javnosti za realizaciju incijative i potpisivanje peticije, stavljanje problema zaštite prirode u fokus javnosti, ali i osnaživanje pozicije našeg uduženja građana kao i organizacija civilnog društva kroz podizanje kapaciteta i jačanje kredibiliteta kroz akcije kojima se odgovara na zahteve građana i zastupanje njihovih interesa.

Direktna pošta- u okviru kampanje upućeno je deset hiljada pisama na adrese domaćinstava sa pozivom građanima da podrže incijativu i osnovnim informacijama o samom projektu. Ovaj  metod je korišćen kao najbolji za dosezanje do velikog broja građana, posebno onih koji ne prate društvene mreže i podizanje vidljivosti u opštoj javnosti.

Onlajn kampanja, društvene mreže, profesionalni lokalni onlajn mediji, internet strana, konferencije za medije, bilbordi.

Osnovni alat onlajn kampanje bila je fejsbuk strana udruženja, koja je i od ranije prepoznata kao glavna tačka informisanja građana o aktivnostima. Tokom projekta fejsbuk strana bila je centralno mesto slivanja informacija, uključujući i objave o projektu lokalnih profesionalnih medija sa kojima je ostvarena saradnja.

Dosegnut je izuzetno veliki broj građana putem objava sa sponzorisanjem i povećan broj pratilaca fejsbuk strane. Doprli smo do 72 585 korisnika fejsbuka.

U  kampanji informisanja javnosti korišćene su i nove metode komunikacije za našu lokalnu sredinu- kao što je snimanje podkast emisija, video spotovi za društvene mreže kao i video reportaža sa terena. Posebno ineteresantna je forma podkast jer omogućava živu reč i razmenu mišljenja. Snimljene su četiri emisije podkasta, jedna video reportaža i tri video spota uz učešće meštana sela u podnožju Babe.

 

Link ka podkastu i filmu.

 

Avatar photo

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *