Zaštitimo planinu Babu- osnovne informacije o projektu

Udruženje građana “Pridruži se” realizovalo je projekat “Zaštitimo planinu Babu” u okviru programa podrške javnom zagovaranju “Istraži-Osnaži” koje finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva a sprovodi Trag fondacija. Projektom smo želeli da u skladu sa odredbama važećeg Prostornog plana Opštine Paraćin, bude pokrenuta incijativa da područje planine Baba bude proglašeno zaštićenim područjem III kategorije u cilju zaštite prirode i očuvanja biodiverziteta na ovom području.

U okviru ovog projekta poslali smo pisma donosiocima odluka i sproveli dva istraživanja.

Prvo istraživanje kojim smo prikupili postojeće informacije o biodivrzitetu na području planine Baba od institucija poput Biolškog fakulteta u Beogradu i Prirodno- matematičkog fakulteta u  Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i Zavoda za zaštitu prirode.  Drugo terensko istraživanje sproveli smo na trenu sa  prikupljanjem materijala na terenu i konstantovanjem narušavanja ekosistema u datom području.

Sproveli smo  kampanju informisnja javnosti o našim aktivnostima preko dostupnih profesionalnih online medija, poslali pisma na 10000 hiljada adresa i preko fb strane dospeli do 72 585 korisnika.

Organizovali smo prikupljanje peticije na terenu i na fb strani i predali incijativu sa 2145 potpisa i sa zaključcima istraživanja odbornicima Skupštine opštine Paraćin.  Kao rezultat ove incijative odbornik Goran Marjanović dao je predlog dopune dnevnog reda Skupštini opštine.

Snimili podkast emisije sa ljudima koji proučavaju i poznaju ovo područje i kratak film.

Projektom smo uspeli da građane Paraćina i širu javnost upoznamo  sa problemima koje imaju meštani sela u podnožju planine Baba, koliko izgradnja kamenoloma na tom području utiče na njihov kvalitet života kao i na samu mogućnost nastavka života na tom području. Upoznali smo ih i sa raznovrsnošću biljnog i životinjskog sveta na planini i koliko je važno očuvanje istog.

Link ka kraktkom filmu o investitorskoj eksploataciji prirode “Trag fonadacije” u okviru projekta Zaštitimo planinu Babu

Avatar photo

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *