Udruženje građana “Pridruži se” upoznalo javnost sa napretkom na realizaciji projekta “Mreža građana za zaštitu prirode” na drugoj konferenciji za medije

 

U četvrtak 07. decembra 2023. godine, zastupnik udruženja građana g. Dragan Ristić na drugoj konferenciji za medije projekta “Mreža građana za zaštitu prirode” obavestio je javnost o napretku na projektu i objavljenim rezultatima istraživanja na našoj internet strani.

U okviru projekta su sa jedne strane sprovođene aktivnosti na istraživanju uticaja ljudskih aktivnosti na šest planiranih zaštićenih područja, koje je g. Ristić nazvao “nemilosrdnim” ukazujući na pogubne posledice i devastaciju nekih od ovih prostora, a sa druge strane je rađeno na jačanju pozicije i kapaciteta udruženja građana uopšte, pa je organizovano pet radionica na koje su pozivana sva udruženja građana iz Paraćina i predstavnici drugih mreža i organizacija, što je bila prilika da se steknu nova znanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ova internet strana je razvijena u okviru projekta „Mreža građana za zaštitu prirode“, kao deo aktivnosti programa EKO-SISTEM koјi realizuјu Mladi istraživači Srbiјe, a podržava Švedska.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *