Predata inicijativa lokalnim institucijama za usvajanje Odluke o izradi Plana zaštite prirode Opštine Paraćin

U petak 29.12.2023. godine zastupnik udruženja građana “Pridruži se” koje je nosilac projekta “Mreža građana za zaštitu prirode” koji realizuje mreža “Lokalna akcija” predao je na pisarnicu Opštinske uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove inicijativu kojom se predlaže usvajanje Odluke o izradi plana Zaštite prirode Opšitne Paraćin. Pomenuta Odluka je u formi nacrta prethodno razmatrana na okruglom stolu a zatim je upućena na javnu raspravu na društvenim mrežama. Usvajanje Plana zaštite prirode Opštine Paraćin omogućilo bi strateški, planski i sistematski pristup problemu zaštite prirode u Opštini Paraćin. Predlog ovakve politike rezultat je višemesečnih terenskih istraživanja i istraživanja politika koje utiču na šest planiranih zaštićenih područja po Prostornom planu Opštine Paraćin (Vidovački ključ, Staro Moravište – Korman, kompleks jezera Buljanka, planina Baba, vrelo Grze i vrelo Crnice). Rezultati istraživanja objavljeni su na internet strani mreže i internet strani nosioca projekta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ova internet strana je razvijena u okviru projekta „Mreža građana za zaštitu prirode“, kao deo aktivnosti programa EKO-SISTEM koјi realizuјu Mladi istraživači Srbiјe, a podržava Švedska.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *