Sprovodimo projekat „Izvor reke za sve nas“ u okviru Programa podrške javnog zagovaranja u zajednici „Istraži-osnaži“

Udruženje građana „Pridruži se“ u okviru Programa podrške javnog zagovaranja u zajednici „Istraži – osnaži“ realizuje projekat „Izvor reke za sve nas“.

Cilj projekta je da se nakon sprovedenog istraživanja i prikupljanja potrebne dokumentacije predloži unapređenje/izmena planske dokumentacije za područje naselja Sisevac, kako bi se svim građanima, pod jednakim uslovima i bez diskriminacije, obezbedio pristup obalama i izvorištu reke Crnice.

Zakonom o vodama (“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 – dr. zakon) u članu 5. kaže se između ostalog da su vode prirodno bogatstvo i u svojini su Republike Srbije, a takođe da se javno vodno dobro koristi na način kojim se ne utiče štetno na vode i priobalni ekosistem i ne ograničavaju prava drugih.

Naše je uverenje da obale reka, kao i izvorišta, moraju biti dostupne svim građanima, kako je i definisano navedenim članom zakona – bez ograničavanja prava drugih, što znači i bez ograđivanja, postavljanja drugih prepreka ili zatvaranja na drugi način za širu publiku u bilo kakvom privatnom interesu.

Kroz projekat ćemo analizirati stanje na terenu i rešenja iz postojeće planske dokumentacije, kao i primenu postojećih planskih dokumenata za prostor izvorišta Crnice i tok reke Crnice kroz naselje Sisevac. Po završenom terenskom istraživanju i urađenoj analizi planske dokumentacije i njene primene na lokaciji i o nalazima iz analize obavestićemo javnost.

Pozvaćemo potom građane, udruženja građana, donosioce odluka i stručnjake da učestvujući u javnoj raspravi doprinesu unapređenju lokalnih  propisa koji se odnose na pristup izvorištu i obalama reke Crnice na prostoru naselja Sisevac.

Konačni predlog dostavićemo lokalnim institucijama kao inicijativu za izmenu lokalnih propisa/planova koji se odnose na mogućnost građana da bez prepreke pristupe obalama i izvorištu reke Crnice u naselju Sisevac.

Projekat realizujemo u okviru Programa podrške javnom zagovaranju “Istraži – Osnaži” koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

 

 

 

 

 

 

Projekat “Izvor reke za sve nas” je realizovan u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija. Izradu ovog materijala je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izneti stavovi nužno ne odražavaju zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *