Predtavnici “Pridruži se” na skupu ACT Dani 2023

 

Predstavnici udruženja građana “Pridruži se” učestvovali su na skupu ACT Dani 2023 #AKTivacija  ACT dani 2023 su jedinstvena prilika za upoznavanje, razmenu iskustava i umrežavanje za 200 organizacija širom Srbije koje su direktno ili indirektno podržane u okviru ACT projekta u poslednje četiri godine. Fokus konferencije ove godine bio je na aktivaciji građana da zajedno DELUJU – #AKTIVACIJA. Projekat ACT okupio je značajan deo civilnog društva koji su imali prilike da kroz dvodnevnu konferenciju saznaju više o različitim trendovima kada je u pitanju učešće građana, ali i da se upoznaju sa novim istraživanjima i trendovima u Srbiji, da unaprede komunikaciju sa građanima, kao i da razmene iskustava na tematskim radionicama.
Polazeći od regionalnih trendova, Konferencija je predstavila kontekst i nedavne demokratske promene u kojima OCD rade. Regionalni i nacionalni stručnjaci predstavili su najbolje prakse i lekcije OCD. Iznad svega, ovaj događaj je bio prilika da se podele i promovišu najbolje prakse ACT grantista, da se umreže i predstave rezultati postignuti na lokalnom nivou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *