Saopštenje udruženja povodom izjava premijerke Ane Brnabić u kojima se pominje udruženje građana “Pridruži se”

Udruženje građana “Pridruži se” odlučno demantuje navode koje je premijerka g-đa Ana Brnabić iznela u vezi našeg udruženja i naših aktivnosti. Neistinite navode demantujemo hronološkim redom, kako ih je g-đa Brnabić iznela u emisiji na TV “Prva”.

  1. Neistina je da je projekat “Odbranimo planinu Babu” koji je realizovalo naše udruženje, citiramo “projekat koji je direktno protiv “Moravskog koridora”, koji gradi američko britanska firma “Behtel””, a koja po navodima premijerke “poštuje sve standarde” i to zbog sledećih činjenica:

Projekat “Odbranimo planinu Babu” nema nikakve veze sa “Moravskim koridorom”, već se bavi nelegalnim radom kamenoloma (što su konstantovale i najmanje dve republičke inspekcije, za životnu sredinu i urbanistička) čiji rad ugrožava meštane sela u podnožju Babe i koji je pokrenut od strane preduzeća PZP “Kruševac”, o čemu postoji niz članaka, objava i dokumenata.

Mi se isključivo bavimo pitanjem (ne)zakonitog rada novog kamenoloma na planini Baba. Naša tema nije ni Moravski koridor ni “Behtel”. Ni mi, ni bilo ko u javnosti Paraćina nije imao ni iznosio bilo kakva saznanja da je rad ovog kamenoloma na bilo koji način povezan sa “Moravskim koridorom”. Bavili smo se pitanjima kao što je ugrožavanje privatne imovine (ulazak i seča privatnih šuma bez dozvole vlasnika, miniranje bez dozvola zbog koga stene lete u okolne privatne parcele itd.), zaštita životne sredine (ugrožavanje izvorišta vode, biodiverziteta).

Nikad nismo postavljali pitanje o poštovanju standarda od strane bilo kakvog stranog preduzeća, budući da prema svim raspoloživim podacima nelegalnu eksploataciju kamena obavljaju domaća preduzeća, tako da je pitanje poštovanja standarda prilikom gradnje puteva od strane “Behtela” za nas irelevantno.

Ono čime se mi bavimo je poštovanje propisa – zakona i urbanističkih planova, od strane lokalnih i državnih institucija. Tokom našeg rada na projektu mnogo puta smo ukazali na sumnju da se ovi propisi i planovi ne poštuju.

  1. Premijerka pita zašto USAID plaća proteste protiv preduzeća kakvo je “Behtel” i (posredno) “Moravskog koridora”.

Neistina je da je udruženje građana “Pridruži se” organizovalo bilo kakve proteste tokom trajanja projekta “Odbranimo planinu Babu”, a takođe ni pre ni posle realizacije projketa.

Udruženje građana “Pridruži se” nikada nije ni organizovalo ni pozivalo na bilo kakve proteste.

Posledično, neistinito je da je bilo kakvim projektom koji je finasirao “USAID” finansiran bilo kakav protest.

  1. Premijerka pita “zašto se finansiraju protesti”, “zar ako postoji problem ne bi trebalo da se plati za dijalog, organizaicju okruglog stola”.

Neistina je su projektom finansirani bilo kakvi protesti. Udruženje “Pridruži se” nikad nije ni organizovalo, ni finansiralo, ni pozivalo ni na kakve proteste.

Sva naša aktivnost svodi se na delovanje preko institucija, upućivanjem zvaničnih i javno objavljenih dopisa donosiocima odluka i sprovođenjem zakonom propisanih procedura.

Na žalost, činjenica je da smo se u radu susreli sa ozbiljnom opstrukcijom rada institucija, od toga da je lokalna administracija odbijala da uruči pisma koja smo slali (upravo po uputstvu te iste administracije) na adrese odbornika, članova opštinskog veća i članova Komisije za planove, do toga da je lokalna administracija jednostavno odbila da nam dostavi overene primerke nacrta odluke za koju smo nameravali da peticijom prikupimo dovoljnu podršku da bude stavljena na dnevni red skupštine, što je bila njena zakonska obaveza.

Dakle, ne samo da nismo organizovali, finansirali ni pozivali na proteste, nego smo bili sprečeni da ostvarimo osnovno ljudsko i ustavno pravo – pravo na građansku/narodnu inicijativu, što smo takođe dokumentovali i javno objavili.

Verujemo da premijerka, zbog naivnosti ili možda neinformisanosti, zapravo previđa da su građani ovde oni čijia se prava krše, te da nikakvog negodovanja građana ne bi bilo da su lokalne i državne vlasti sprovodile zakone.

  1. Premijerka navodi da “zahvaljujući ovome” (misli na delovanje udruženja građana) “Moravski koridor kasni najmanje tri meseca”.

Potpuna je neistina da zbog realizacije projekta “Odbranimo planinu Babu” “Moravski koridor” kasni. Sasvim je moguće da “Moravski koridor” kasni zato što je neko u lancu organizacije prevideo činjenicu da je potrebno pre početka radova obezbediti sve potrebne dozvole, uključujući one za eksploataciju kamena.

Pošto ne verujemo da premijerka zagovara eksploataciju bilo kog materijala, od krečnjaka do litijuma, bez valjanih dozvola, verujemo da je i u ovom slučaju pogrešno informisana.

  1. Premijerka kaže da donatori odgovaraju da “oni ne finansiraju proteste”, nego “podržavamo organizaciju”. Zatim premijerka kaže “ali ta organizacija su protesti, ona je napravljena zbog tih protesta”.

Udruženje građana “Pridruži se” postoji od 2010. godine, mnogo pre bilo kakvih ekoloških protesta organizovanih tokom protekle i ove godine. Jasno je iz rečenog, da naše udruženje nije napravljeno zbog protesta o kojima govori premijerka, a ni zbog bilo kog drugog protesta.

Kako je već rečeno udruženje građana “Pridruži se” ne organizuje, ne finansira i ne poziva na proteste.

  1. Premijerka je iznela niz tvrdnji da se realizacijom projekta zapravo finansiraju “politički protesti”, što donatori demantuju a što ona tumači njihovom “naivnoću ili nedovoljnom informisanošću”. Osim toga navela je da je “prostom pretragom preko gugla kristalno jasno da su iza ovog ljudi koji su u političkim organizacijama”. Zatim je navela da se iza pokreta “Odbranimo planinu Babu” (koji ne čine članovi udruženja “Pridruži se” ljudi koji su u političim organizacijama, “gospodin koji je predstavnik za selo Narodne stranke Vuka Jeremića”, čovek koji je član Đilasove stranke, ili čovek koji je predvodnik Narodne stranke za Paraćin, te da to dokazuje da je to sve “očigledno politički”.

U udruženju “Pridruži se” nema nikakvih “predvodnika” bilo kakvih stranaka, pa ni Narodne stranke (ni za selo, ni za Paraćin), ni “Đilasove stranke” o kojima govori premijerka, a što je poznato svima u našoj lokalnoj zajednici. “Predvodnik Narodne stranke za Paraćin”, u vreme realizacije projekta g. Jašović, koliko je poznato javnosti Paraćina i nama, nikad nije učestvovao na bilo koji način (pa ni saopštenjem) u događajima vezanim za projekat “Odbranimo planinu Babu”, niti u bilo kakvim drugim dešavanjima vezanim za dešavanja oko planine Babe.

Udruženje građana “Pridruži se”, nije politička organizacija, ne podržava, ne finansira niti organizuje stranačke političke aktivnosti, ne učestvuje na izborima, niti će učestvovati na izborima.

Da sva dešavanja oko nelegalnog rada kamenoloma na planini Baba nemaju nikakve veze ni sa “Moravskim koridorom”, ni sa “Behtelom” ni sa bilo kakvom političkom pozadinom jasno je ako se zna da početak negodovanja meštana seže još u 2019. godinu kada se pojavila prva naznaka da će sa radom na planini Baba početi još jedan kamenolom. Pravna bitka koju vode samoorganizovani meštani započeta je još tada, a kroz projekat “Odbranimo planinu Baba” samo je pružena podrška ovoj institucionalnoj borbi meštana zastupanjem njihovih interesa.

Povezivanje naše isključivo institucionalne borbe, lokalne, dokumentovane brojnim objavama i člancima u profesionalnim medijima, sa izjavama bilo kakvih političara iz vlasti i opozicije apsolutno je proizvoljna konstrukcija koja nema nikakve veze sa realnošću i našim delovanjem.

Naša organizacija nije učestvovala ni posredno ni neposredno u protestima koji se se dešavali u Srbiji i u Paraćinu ni pre ni posle oktobra 2021. godine kada je okončan projekat “Odbranimo planinu Babu”.

Na kraju izražavamo ozbiljnu sumnju, da je pominjanje naše organizacije u kontekstu “političke aktivnosti” zapravo rezultat namere da nam se onemogući dalja saradnja sa donatorskim organizacijama, čija praksa zaista jeste da ne finansiraju ni posredno ni neposredno političke aktivnosti.

Premijerka, kao bivši plaćeni konsultant na projektima finansiramnim od strane USAID-a, od kojih su neki realizovani i u Paraćinu, dobro zna za ovu praksu međunarodnih donatorskih organizacija.

U tom smislu eventualna opstrukcija naših aktivnosti u pogledu saradnje sa međunarodnim organizacijama bila bi samo nastavak institucionalne opstrukcije naših aktivnosti, kao što je nezakoniti pokušaj izbacivanja iz prostorija za koje uredno plaćamo zakup od strane predstavnika lokalnih vlasti, opstrukcija građanske/narodne inicijative kroz “ćutanje administracije”, da pomenemo samo najdrastičnije primere.

Nastavićemo sa delovanjem u čijem je središtu odbrana ljudskih prava i sloboda, insistiranje na transparentnom funkcionisanju institucija, zaštita životne sredine, bez ikakvih ambicija da učestvujemo posredno ili neposredno u stranačkim političkim aktivnostima, u čvrstom uverenju da je to jedini ispravan put da Srbija postane funkcionalno i uređeno društvo, država u kojoj se zakoni poštuju i važe jednako za sve, gde istina vredi više i kad se šapuće, od neistina gromoglasno emitovanih preko svih televizija.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *