ОБЈАВЉЕНА ИСТРАЖИВАЊА ПОЛИТИКА И ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА ПЛАНИРАНИХ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “ШТИТИМО ЛИ ПРИРОДУ”, УПУЋЕНИ ПРЕДЛОЗИ ИЗМЕНА ПОЛИТИКА

Пројектом “Штитим ли природу” спроведена су истраживања политика које се односе на просторно – планску документацију, пре свега Просторни план Општине Параћин, затим на друге локалне прописе који се односе на планирана и једино званично заштићено подручје, теренска истраживања спроведена на двадесет локација планираних заштићених подручја по Просторном плану општине и две локације које се предлажу за заштиту, као и истраживање две локације које се предлажу за заштиту.

На основу спроведених истраживања и анализа прибављене грађе, припремљени су и предлози измена политика који су упућени доносиоцима одлука.

На овом месту објављујемо обједињене линкове који заинтересованог читаоца воде на појединачне интеренет стране на којима се обрађују различите теме које се односе на истраживања, анализе и предложене измене политика.

А. Анализе политика у области просторног планирања у односу на појединачна планирана заштићена подручја (на овом месту објављујемо линкове на 14 анализа реализованих кроз пројекат “Штитимо ли природу” и 6 линкова који се односе на раније анализе због прегледности) :

1. Видовачки кључ

2. Старо Моравиште – Корман

3. Парк шума Главица

4. Локалитет изнад Бошњана

5. Локалитет Под горњим пољем

6. Планина Баба

7. Сливно подручје Велике и Мале Честобродице и део клисурасте долине Грзе

8. Клисура Суваре

9. Локалитет Сувача

10.Горњи ток Црнице (ужа зона заштите акумулације Забрега)

12. Врело Црнице

13. Локалитет Пештерац/Шупља стена

14. Локалитет Троглан бара

15. Локалитет под Магаричким врхом

16. врело Грзе са околином

17. Локалитет Парлог

18. Изворишна челенка Мијовачког потока

19. Локалитет између М. Брезовице и Полома

20. Комплекс језера Буљанка

 

Б. Извештаји сачињени након теренских истраживања:

1. Видовачки кључ

2. Старо Моравиште – Корман

3. Парк шума Главица

4. Локалитет изнад Бошњана

5. Локалитет Под горњим пољем

6. Планина Баба

7. Сливно подручје Велике и Мале Честобродице и део клисурасте долине Грзе

8. Клисура Суваре

9. Локалитет Сувача

10. Горњи ток Црнице (ужа зона заштите акумулације Забрега)

11. Парк шума Вавило

12. Врело Црнице

13. Локалитет Пештерац/Шупља стена

14. Локалитет Троглан бара

15. Локалитет под Магаричким врхом

16. Врело Грзе са околином

17. Локалитет Парлог

18. Изворишна челенка Мијовачког потока

19. Локалитет између М. Брезовице и Полома

20. Комплекс језера Буљанка

Нашим ранијим пројектима, како је већ речено, идентификовали смо још две локације – кандидате за планирање заштите:

1. Лагуна колектора у потезу Змич.

2. Потез Николин кладенац на планини Јухор.

В. Претходним пројектима анализирали смо и утицај људи на шест планираних заштићених подручја:

  1. Видовачки кључ
  2. Старо Моравиште – Корман
  3. Планина Баба
  4. Врело Црнице
  5. Врело Грзе са околином
  6. Комплекс језера Буљанка

 

 

 

Г. Анализа издвајања из буџета за заштиту природе:

  1. Анализа издвајања из буџета Општине Параћин за заштиту природе 2021 – 2023. 

 

Д. Анализа локалних политика у односу на заштићено подручје “Споменик природе Врело Грзе”

  1. Анализа политика према заштићеном подручју “Споменик природе Врело Грзе”

 

Ђ. Предлоге упућених политика могу се пронаћи на линку:

  1. Предлози политика за унапређење заштите природе 

 

Е. Мишљење о извештају о обављеном истраживању стања заштите природе на планираним (предложеним) подручјима за заштиту природе по Просторном плану Општине Параћин (аутор Братислав Грубач)

  1. Мишљење о извештају о обављеном истраживању стања заштите природе на планираним (предложеним) подручјима за заштиту природе по Просторном плану Општине Параћин

 

 

 

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *