Одржана завршна конференција за медије пројекта “Штитимо ли природу”

 

На завршној конференцији за медије заступник удружења грађана “Придружи се” обавестио је присутне представнике медија о резултатима пројекта. Теренски су истражене и документоване 22 локације, истражене су локалне политике које се односе на планирана заштићена подручја, организован округли сто са темом измена политика и доносиоцима одлука биће упућени предлози измене политика.

Пројектом “Штитимо ли природу” извршено је најобимније икад спроведено документовање природних вредности у Општини Параћин. Резултати пројекта биће од користи свим грађанима и јавно су доступни на интернет страни удружења, а удружење ће наставити са активностима у области заштите природе.

 

 

 

 

 

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *