23 Udruženje studenata i mladih Paraćin

Na ovoj strani možete pregledati izveštaj o realizaciji projekta Udruženje studenata i mladih za 2021. godinu “Transformativni potencijal mladih kao doprinos lokalnoj samoupravi u razvijanju ljudskih prava, uprave i demokratije u procesu pristupanja EU”.