10 Inicijativa za demokratsku akciju

Na ovoj strani možete pregledati izveštaj o realizaciji projekta Udruženja građana “Inicijativa za demokratsku akciju” za 2021. godinu “Da se radi i gradi po tvom”.