26 Osnovno udruženje penzionera Paraćin

Na ovoj strani možete pregledati izveštaj o realizaciji projekta Osnovog udruženja preduzenja za 2021. godinu “Učinimo starost lakšom i lepšom”.