16 Udruženje “Prosvetna mreža 035” Paraćin

Na ovoj strani možete pregledati izveštaj o realizaciji projekta Udruženja “Prosvetna mreža 035” Paraćin za 2021. godinu “Specijalizovana obuka nastavnika za online nastavu u uslovima pandemija”.