08 Udruženje žena “Crnica” Davidovac

Na ovoj strani možete pregledati izveštaj o realizaciji projekta Udruženje žena “Crnica” Paraćin za 2021. godinu “Žene na selu, žene na delu”.