10 Zaključak

Preporuke navedne u okviru ove Analize mogu poslužiti kao polazna osnova za izmenu važećeg Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa i većina preporuka moga bi biti usvojena proširenjem odredbi ovog dokumenta.

Kao primeri dobre prakse mogli bi se koristiti modeli javnih konkursa koje sprovode brojne domaće organizacije kojima se finansiraju projekti udruženja građana i koje imaju već dobro uhodane procedure pravdanja sredstava i izbora projekata koji će biti finansirani.

Date preporuke ukoliko budu usvojene od strane nadležnih organa van svake sumnje unaprediće transparentnost lokalne procedure finansiranja iz budžeta programa u javnom interesu – projekata udruženja građana i smanjiti mogućnost pojave korupcije, odnosno povećati efikasnost i svrsishodnost upotrebe budžetskih sredstava u cilju rešavanja problema građana kojima se bave udruženja građana koja deluju na lokalnom nivou.

Analizu sproveo tim Udruženja građana „Pridruži se“ Paraćin