07 Pregled udruženja koja su učestvovala na konkursima opštine

Prema dostupnim podacima koji se odnose na 16 identifikovanih javnih konkursa sprovedenih od 2015. do 2022. godine, kao i prema podacima dobijenim iz ugovora o finansiranju projekata udruženja građana za sve godine u periodu 2012 – 2020 osim 2015. godine za koju postoje delimični podaci na internet strani opštine sredstva budžeta za realizovanje projektnih aktivnosti koristilo je najmanje 76 udruženja građana. Kako su dva udruženja u međuvremenu brisana iz registra, u ovom trenutku najmanje 74 aktivnih udruženja građana u nekom trenutku koristilo je budžetska sredstva za realizaciju projekata, tj. najmanje oko 50% svih aktivnih udruženja ne računajući udruženja poljoprivrednika (sem jednog koje je sredstva dobilo na konkursu 2022. godine i udruženja koja se bave kulturom).

Tabela 6 Pregled podataka o udruženjima za koje postoji evidencija da su u nekom trenutku dobila sredstva na javnom konkursu opštine. U koloni 2 nalazi se zvaničan naziv iz APR a u koloni 7 naziv najpribližniji onom korišćenom u opštinskim rešenjima o dodeli sredstava. Naime, često u opštinskim rešenjima nije navođen pun naziv udruženja iz APR već različiti “približni” nazivi, različiti donekle u različitim rešenjima i za ista udruženja. Obuhvaćeni su samo javni pozivi za dodelu sredstava udruženjima, ne i konkursi za javno informisanje i projekte u kulturi na koje su se u pojedinim slučajevima javljala udruženja koja su sredstva dobijala i na javnim konkursima za realizaciju programa u javnom interesu.

1

2

3

4

5

6

7

R. broj

Naziv pun APR

MB

PIB

Datum osnivanja

Godina registracije

Naziv iz rešenja o dodeli sredstava

1

PBROD

28323794

112493964

4/5/2021

2021

Parakinov brod” Paraćin

2

UM PN

28318308

112370760

2/5/2021

2021

Udruženje mladih” Paraćin

3

CENTAR ZA INFORMISANJE, KULTURU I MEDIJE PN KOCKA

28328729

112645154

7/30/2021

2021

Centar za informisanje, kulturu i medije “PN Kocka” Paraćin

4

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PARAĆIN

07639546

102547796

11/21/1977

1977

Dobrovoljno vatrogasno društvo Paraćin

5

DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU – PARAĆIN

17554514

103368247

3/16/2004

2004

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Paraćin

6

DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJE, KULTURU, UMETNOST, TURIZAM I EKOLOGIJU PETRUS

28016085

106658699

5/6/2010

2010

Društvo Petrus

7

DZLPN

28320167

112407619

3/11/2021

2021

Društvo za lepši Paraćin Plana

8

EKOLOŠKO OBRAZOVNI CENTAR EKOS

28045727

107072534

3/23/2009

2009

Ekološko obrazovni centar “Ekos”

9

IDE A

28320183

112407856

3/11/2021

2021

Inicijativa za demokratsku akciju Mirilovac

10

KINOLOŠKO UDRUŽENJE PARAĆIN

17690671

105488018

9/26/2007

2007

Kinološko udruženje “Paraćin”

11

KINOLOŠKO UDRUŽENJE PARAKIN

28114460

108074181

5/9/2013

2013

Kinološko udruženje “Parakin” Paraćin

12

LOVAČKO UDRUŽENJE PARAĆIN, PARAĆIN

07291957

101096589

8/6/1958

1958

Lovačko udruženje Paraćin

13

SAVEZ SLEPIH SRBIJE OPŠTINSKA ORGANIZACIJA PARAĆIN

17662252

104595299

7/26/2006

2006

Opštinska organizacija slepih Paraćin

14

OPŠTINSKI SAVEZ ODGAJIVAČA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETAČA OPŠTINE PARAĆIN

28047762

107093600

3/17/1991

1991

Opštinski savez odgajivača golubova srpskih visokoletača opštine Paraćin

15

Udruženje preduzetnika samostalnih privrednika Paraćin

17119745

101093666

9.10.2009.

2009

Udruženje preduzetnika samostalnih privrednika Paraćin

16

PROSVETNA MREŽA 035

28283156

111508682

6/14/2019

2019

Prosvetna mreža 035

17

SAVEZ ODGAJIVAČA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETAČA OPŠTINE PARAĆIN POMORAVLJE

28320477

112412163

2/15/2021

2021

Savez odgajivača golubova srpskih visokoletača “Pomoravlje”

18

SAVEZ UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA OPŠTINE PARAĆIN

07126212

102113978

5/9/1948

1948

SUBNOR Paraćin

19

UDRUŽENJE GRAĐANA PARAĆIN-MALI GRAD VELIKO SRCE

28274513

111289727

2/11/2019

2019

Udruženje “Mali grad veliko srce”

20

MLADI POLJOPRIVREDNICI – PARAĆIN

28056796

107196398

6/21/2011

2011

Udruženje “Mladi poljoprivrednici”

21

PNMG

28307713

112134119

9/7/2020

2020

Udruženje “Paraćin moj grad”

22

UDRUŽENJE BORACA OTADŽBINSKIH RATOVA OPŠTINE PARAĆIN

28086393

107627944

5/3/2012

2012

Udruženje boraca otadžbinskih ratova Paraćin

23

UDRUŽENJE DISTROFIČARA POMORAVSKOG OKRUGA

17582313

103504680

7/14/2004

2004

Udruženje distrofičara Pomoravskog okruga Paraćin

24

MORAVA-SKELA TREŠNJEVICA

28300409

111911255

2/29/2020

2020

Udruženje građana “Morava skela” Trešnjevica

25

UDRUŽENJE INŽENJERA I TEHNIČARA OPŠTINE PARAĆIN

28040288

107000336

1/21/2011

2011

Udruženje inženjera i tehničara opštine Paraćin STRUKOVNO

26

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA PARAĆIN

17666495

104762417

12/1/2006

2006

U.P.I.K. Paraćin – Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara

27

UDRUŽENJE POTOMAKA RATNIKA SRBIJE 1912-1920. GODINE PARAĆIN

28266324

111107006

9/15/2018

2018

Udruženje potomaka ratnika Srbije od 1912-1920 Paraćin

28

UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE PARAĆIN

17687174

105260031

12/12/2006

2006

Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Paraćin

29

UDRUŽENJE SAMOHRANIH RODITELJA DEČIJA SREĆA

28325401

112532451

6/9/2021

2021

Udruženje samohranih roditelja “Dečja sreća”

30

USM

28055625

107186253

7/4/2011

2011

Udruženje studenata i mladih

31

UZP – PARAĆIN

28162189

108814948

11/13/2014

2014

Udruženje za zaštitu potrošača “Paraćin”

32

UDRUŽENJE GRAĐANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM CENTAR OSI

17764195

105998729

5/10/2008

2008

UG “Centar OSI” Paraćin

33

PARAĆIN METEO

28295294

111830442

1/8/2020

2020

UG “Paraćin meteo”

34

PARAĆIN ZELENI GRAD

28335881

112859790

12/28/2021

2021

UG “Paraćin zeleni grad”

35

VINSKI RED POMORAVSKE REGIJE – STEVA PISAR 1805

28168705

108906309

2/11/2015

2015

Vinski red pomoravske regije Steva Pisar 1805

36

MOTO KLUB WHITE ANGELS

28110405

108021137

3/11/2013

2013

Moto klub “White angels” (pitanje 2022 drugi konkurs da li su oni)

37

UDRUŽENJE ŽENA CRNICA

28329636

112673467

9/13/2021

2021

Udruženje žena “Crnica” Davidovac

38

UDRUŽENJE ĐURĐEVDAN

17619390

103651949

10/12/2004

2004

Udruženje građana “Đurđevdan” Paraćin

39

OPŠTINSKA ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH PARAĆIN

17435973

100879315

3/16/1996

1996

Opštinska organizacija Gluvih i nagluvih Paraćin

40

OSNOVNO UDRUŽENJE PENZIONERA PARAĆIN

07329083

100879868

10/21/1973

1973

Osnovno udruženje penzionera Paraćin

41

CENTAR ZA KOMUNIKACIJU PRAVDA

17502824

102950352

4/28/2003

2003

Centar za komunikaciju “Pravda”

42

LOKALNA AKCIONA GRUPA PARAĆIN

28249934

110554107

1/24/2018

2018

Lokalna akciona grupa Paraćin

43

MEDIJA CENTAR POMORAVLJE

28220383

109872292

1/6/2017

2017

Medija centar Pomoravlje

44

UDRUŽENJE ŽENA PARAĆINKE

28217706

109831453

12/14/2016

2016

Udruženje žena Paraćinke

45

UDRUŽENJE PREDUZETNIKA, VLASNIKA I ZAKUPACA NEKRETNINA ZONA UNAPREĐENOG POSLOVANJA – BID ZONA KORZO – PARAĆIN

17684655

105008905

2/20/2007

2007

Udruženje preduzetnika, vlasnika i zakupaca nekretnina zone unapređenog poslovanja “Korzo”

46

SIGURNO NAPRED

28160186

108793924

12/1/2014

2014

Sigurno napred

47

GRAĐANI ZA LOKALNU DEMOKRATIJU

28218346

109841414

12/20/2016

2016

Sikirica 2016 – SADA “GRAĐANI ZA LOKALNU DEMOKRATIJU”

48

ŠVABIĆ

28268971

111178352

11/13/2018

2018

Švabić

49

UDRUŽENJE GRAĐANA ŠTIT-PARAĆIN

28171595

108949449

3/12/2015

2015

Udruženje građana “Štit”

50

POKRET DOSTOJANSTVENIH

17782363

106400757

7/5/2009

2009

Pokret dostojanstvenih

51

GRAĐANSKI POKRET – SLOBODAN IZBOR

17545272

103249593

11/27/2003

2003

Građanski pokret – slobodan izbor

52

UDRUŽENJE IZVOR 2016

28216483

109811272

11/23/2016

2016

Izvor 2016

53

KLUB TEHNIKE NIKOLA TESLA PARAĆIN

07126255

100877119

12/13/1984

1984

Klub tehnike Nikola Tesla

54

UDRUŽENJE CENTAR ZA PODRŠKU ŽRTVAMA PORODIČNOG NASILJA

28218133

109837683

12/8/2016

2016

Centar za podršku žrtvama porodičnog nasilja

55

UDRUŽENJE GRAĐANA PRIDRUŽI SE

28019602

106713995

7/6/2010

2010

Pridruži se

56

UDRUŽENJE SVIH PENZIONERA OPŠTINE PARAĆIN

28159412

108781311

11/20/2014

2014

Udruženje svih penzionera opštine Paraćin

57

PRAVO I TRANSPARENTNOST

28218605

109843712

12/26/2016

2016

Šavac 2016 – SADA “PRAVO I TRANSPARENTNOST”

58

RADIO-KLUB KOSMOS

07329024

100878121

7/10/1947

1947

Radio klub Kosmos

59

DRUŠTVO UČITELJA OPŠTINE PARAĆIN

17682504

104955394

3/17/2007

2007

Društvo učitelja opštine Paraćin STRUKOVNO

60

UDRUŽENJE GRAĐANA OTPUŠTENI PREKO FEJSA

28293020

111799487

12/16/2019

2019

Udruženje građana otpušteni preko fejsa

61

OPŠTINSKI ODBOR ASOCIJACIJE ŽENA REPUBLIKE SRBIJE U PARAĆINU – POMORAVSKI OKRUG

28046588

107081295

2/25/2011

2011

Opštinski odbor Asocijacije žena Paraćin

62

CENTAR ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA I INOVACIJA SMART CONNECTIONS

28229011

110008410

4/21/2017

2017

Centar za razvoj preduzetništva i inovacija Smart Konekšns

63

UDRUŽENJE GRAĐANA BRATSTVO PARAĆIN

28262060

110968352

7/3/2018

2018

Udruženje građana Bratstvo

64

EKO MEDIA PLUS

28244614

110417511

12/15/2017

2017

Eko media plus

65

Život je u kretanju (BRISANO IZ REGISTRA)

28222246

109899436

06/02/2017

2017

Život je u kretanju

66

UDRUŽENJE GRAĐANA MALA SVETA GORA

28150962

108626720

6/2/2014

2014

Udruženje građana Mala sveta gora

67

SRPSKO DRUŠTVO ZA VANREDNE SITUACIJE

28054173

107168967

6/25/2011

2011

Srpsko društvo za vanredne situacije

68

DRUŠTVO PČELARA GRZA PARAĆIN

17290797

102114132

6/3/1882

1882

Društvo pčelara “Grza” (APR datum osnivanja 1882, greška, statut 2011)

69

SOP

28119712

108160829

7/1/2013

2013

Studentska organizacija SOP

70

Odred izviđača “BRANKO KRSMANOVIĆ”

17429051

100879323

2/9/1984

1984

Odred izviđača “Branko Krsmanović”

71

“UDRUŽENjE RATNIH VETERANA INVALIDA, PORODICA POGINULIH BORACA PARAĆINA”

28066830

107345943

8/27/2011

2011

Udruženje ratnih veterana invalida, porodica poginulih boraca Paraćina

72

DEČJI VIDICI

17610147

103509722

6/25/2004

2004

Udruženje “Dečiji vidici”

73

Udruženje građana “PARAĆINSKI PRIVREDNICI” – PARAĆIN

28087098

107645696


4./20/2012

2012

Udruženje građana “Paraćinski privrednici” (brisano iz registra)

74

“Savremeni pristup obrazovanju”

28056869

107198192

8/2/2011

2011

Udruženje “Savremeni pristup obrazovanju”

75

HRIŠĆANSKO BRATSTVO

28105410

107953728

1/7/2013

2013

Ekološki pokret Paraćin (sada Hrišćansko bratstvo HB)

76

“UNEKOOP”

17665898

104762425

10/24/2006

2006

UNEKOOP

Tabela 7: Prosečno odobrena sredstva po svakom udruženju koje se javljalo na opštinske konkurse u posmatranom periodu na osnovu pribavljenih (nekompletnih) podataka. Prosek je izračunat na dva načina, u koloni 8. je broj javnih konkursa za koje raspolažemo kompletnim podacima (rešenje o dodeli sredstava, potpisana lista rangiranja i sl.) a u koloni 9. broj javnih konkursa za koje raspolažemo podacima koji su osim zakonom o pristupu informacijama od javnog značaja pribavljeni i preuzimanjem podataka sa opštinske internet strane, koji se ne mogu smatrati potpuno pouzdanim (radi se često o MsWord dokumentima i MsExcell tabelama a ne skeniranim zvaničnim dokumentima). U odnosu na ove dve grupe podataka o javnim konkursima računat je i prosek dobijenih sredstava kao zbir ukupno dobijenih sredstava po svakom od dva osnova podeljen sa brojem javnih konkursa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

R. Br.

Naziv pun APR

God. reg.

Naziv iz rešenja o dodeli sredstava

Mat. br.

Prosečno provereno

Prosečno sve

Učešće prov.

Učešće sve

Suma prov. 18-20

Suma sve

1

PBROD

2021

Parakinov brod” Paraćin

28323794

645,000.00 RSD

645,000.00 RSD

2

2

1,290,000.00 RSD

1,290,000.00 RSD

2

UM PN

2021

Udruženje mladih” Paraćin

28318308

625,000.00 RSD

625,000.00 RSD

2

2

1,250,000.00 RSD

1,250,000.00 RSD

3

CENTAR ZA INFORMISANJE, KULTURU I MEDIJE PN KOCKA

2021

Centar za informisanje, kulturu i medije “PN Kocka” Paraćin

28328729

540,000.00 RSD

540,000.00 RSD

2

2

1,080,000.00 RSD

1,080,000.00 RSD

4

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PARAĆIN

1977

Dobrovoljno vatrogasno društvo Paraćin STRUKOVNO

07639546

850,000.00 RSD

850,000.00 RSD

2

2

1,700,000.00 RSD

1,700,000.00 RSD

5

DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU – PARAĆIN

2004

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Paraćin

17554514

115,516.67 RSD

122,015.38 RSD

12

13

1,386,200.00 RSD

1,586,200.00 RSD

6

DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJE, KULTURU, UMETNOST, TURIZAM I EKOLOGIJU PETRUS

2010

Društvo Petrus

28016085

335,000.00 RSD

335,000.00 RSD

4

4

1,340,000.00 RSD

1,340,000.00 RSD

7

DZLPN

2021

Društvo za lepši Paraćin Plana

28320167

575,000.00 RSD

575,000.00 RSD

2

2

1,150,000.00 RSD

1,150,000.00 RSD

8

EKOLOŠKO OBRAZOVNI CENTAR EKOS

2009

Ekološko obrazovni centar “Ekos”

28045727

93,333.33 RSD

107,312.50 RSD

3

4

280,000.00 RSD

429,250.00 RSD

9

IDE A

2021

Inicijativa za demokratsku akciju Mirilovac

28320183

640,000.00 RSD

640,000.00 RSD

2

2

1,280,000.00 RSD

1,280,000.00 RSD

10

KINOLOŠKO UDRUŽENJE PARAĆIN

2007

Kinološko udruženje “Paraćin”

17690671

64,285.71 RSD

62,500.00 RSD

7

8

450,000.00 RSD

500,000.00 RSD

11

KINOLOŠKO UDRUŽENJE PARAKIN

2013

Kinološko udruženje “Parakin” Paraćin

28114460

45,571.43 RSD

46,125.00 RSD

7

8

319,000.00 RSD

369,000.00 RSD

12

LOVAČKO UDRUŽENJE PARAĆIN, PARAĆIN

1958

Lovačko udruženje Paraćin

07291957

269,640.00 RSD

269,640.00 RSD

5

5

1,348,200.00 RSD

1,348,200.00 RSD

13

SAVEZ SLEPIH SRBIJE OPŠTINSKA ORGANIZACIJA PARAĆIN

2006

Opštinska organizacija slepih Paraćin

17662252

135,127.27 RSD

140,533.33 RSD

11

12

1,486,400.00 RSD

1,686,400.00 RSD

14

OPŠTINSKI SAVEZ ODGAJIVAČA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETAČA OPŠTINE PARAĆIN

1991

Opštinski savez odgajivača golubova srpskih visokoletača opštine Paraćin

28047762

150,000.00 RSD

150,000.00 RSD

1

1

150,000.00 RSD

150,000.00 RSD

15

Udruženje preduzetnika samostalnih privrednika Paraćin

2009

Udruženje preduzetnika samostalnih privrednika Paraćin

17119745

490,166.67 RSD

514,000.00 RSD

12

13

5,882,000.00 RSD

6,682,000.00 RSD

16

PROSVETNA MREŽA 035

2019

Prosvetna mreža 035

28283156

140,000.00 RSD

140,000.00 RSD

2

2

280,000.00 RSD

280,000.00 RSD

17

SAVEZ ODGAJIVAČA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETAČA OPŠTINE PARAĆIN POMORAVLJE

2021

Savez odgajivača golubova srpskih visokoletača “Pomoravlje”

28320477

150,000.00 RSD

150,000.00 RSD

1

1

150,000.00 RSD

150,000.00 RSD

18

SAVEZ UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA OPŠTINE PARAĆIN

1948

SUBNOR Paraćin

07126212

82,000.00 RSD

83,800.00 RSD

9

10

738,000.00 RSD

838,000.00 RSD

19

UDRUŽENJE GRAĐANA PARAĆIN-MALI GRAD VELIKO SRCE

2019

Udruženje “Mali grad veliko srce”

28274513

230,000.00 RSD

230,000.00 RSD

2

2

460,000.00 RSD

460,000.00 RSD

20

MLADI POLJOPRIVREDNICI – PARAĆIN

2011

Udruženje “Mladi poljoprivrednici”

28056796

600,000.00 RSD

600,000.00 RSD

1

1

600,000.00 RSD

600,000.00 RSD

21

PNMG

2020

Udruženje “Paraćin moj grad”

28307713

550,000.00 RSD

550,000.00 RSD

2

2

1,100,000.00 RSD

1,100,000.00 RSD

22

UDRUŽENJE BORACA OTADŽBINSKIH RATOVA OPŠTINE PARAĆIN

2012

Udruženje boraca otadžbinskih ratova Paraćin

28086393

75,760.00 RSD

75,760.00 RSD

6

6

454,560.00 RSD

454,560.00 RSD

23

UDRUŽENJE DISTROFIČARA POMORAVSKOG OKRUGA

2004

Udruženje distrofičara Pomoravskog okruga Paraćin

17582313

120,467.14 RSD

122,296.25 RSD

14

16

1,686,540.00 RSD

1,956,740.00 RSD

24

MORAVA-SKELA TREŠNJEVICA

2020

Udruženje građana “Morava skela” Trešnjevica

28300409

250,000.00 RSD

250,000.00 RSD

2

2

500,000.00 RSD

500,000.00 RSD

25

UDRUŽENJE INŽENJERA I TEHNIČARA OPŠTINE PARAĆIN

2011

Udruženje inženjera i tehničara opštine Paraćin STRUKOVNO

28040288

38,333.33 RSD

38,333.33 RSD

3

3

115,000.00 RSD

115,000.00 RSD

26

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA PARAĆIN

2006

U.P.I.K. Paraćin – Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara

17666495

207,599.55 RSD

215,299.58 RSD

11

12

2,283,595.00 RSD

2,583,595.00 RSD

27

UDRUŽENJE POTOMAKA RATNIKA SRBIJE 1912-1920. GODINE PARAĆIN

2018

Udruženje potomaka ratnika Srbije od 1912-1920 Paraćin

28266324

116,000.00 RSD

116,000.00 RSD

4

4

464,000.00 RSD

464,000.00 RSD

28

UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE PARAĆIN

2006

Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Paraćin

17687174

133,528.00 RSD

141,273.33 RSD

5

6

667,640.00 RSD

847,640.00 RSD

29

UDRUŽENJE SAMOHRANIH RODITELJA DEČIJA SREĆA

2021

Udruženje samohranih roditelja “Dečja sreća”

28325401

195,000.00 RSD

195,000.00 RSD

2

2

390,000.00 RSD

390,000.00 RSD

30

USM

2011

Udruženje studenata i mladih

28055625

430,000.00 RSD

430,000.00 RSD

3

3

1,290,000.00 RSD

1,290,000.00 RSD

31

UZP – PARAĆIN

2014

Udruženje za zaštitu potrošača “Paraćin”

28162189

63,333.33 RSD

52,500.00 RSD

3

4

190,000.00 RSD

210,000.00 RSD

32

UDRUŽENJE GRAĐANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM CENTAR OSI

2008

UG “Centar OSI” Paraćin

17764195

113,933.33 RSD

116,283.33 RSD

9

12

1,025,400.00 RSD

1,395,400.00 RSD

33

PARAĆIN METEO

2020

UG “Paraćin meteo”

28295294

163,333.33 RSD

163,333.33 RSD

3

3

490,000.00 RSD

490,000.00 RSD

34

PARAĆIN ZELENI GRAD

2021

UG “Paraćin zeleni grad”

28335881

200,000.00 RSD

200,000.00 RSD

1

1

200,000.00 RSD

200,000.00 RSD

35

VINSKI RED POMORAVSKE REGIJE – STEVA PISAR 1805

2015

Vinski red pomoravske regije Steva Pisar 1805

28168705

158,970.00 RSD

155,751.11 RSD

8

9

1,271,760.00 RSD

1,401,760.00 RSD

36

MOTO KLUB WHITE ANGELS

2013

Moto klub “White angels” (pitanje 2022 drugi konkurs da li su oni)

28110405

330,000.00 RSD

330,000.00 RSD

3

3

990,000.00 RSD

990,000.00 RSD

37

UDRUŽENJE ŽENA CRNICA

2021

Udruženje žena “Crnica” Davidovac

28329636

400,000.00 RSD

400,000.00 RSD

1

1

400,000.00 RSD

400,000.00 RSD

38

UDRUŽENJE ĐURĐEVDAN

2004

Udruženje građana “Đurđevdan” Paraćin

17619390

320,000.00 RSD

320,000.00 RSD

2

2

640,000.00 RSD

640,000.00 RSD

39

OPŠTINSKA ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH PARAĆIN

1996

Opštinska organizacija Gluvih i nagluvih Paraćin

17435973

126,036.36 RSD

132,200.00 RSD

11

12

1,386,400.00 RSD

1,586,400.00 RSD

40

OSNOVNO UDRUŽENJE PENZIONERA PARAĆIN

1973

Osnovno udruženje penzionera Paraćin

07329083

125,000.00 RSD

125,000.00 RSD

2

2

250,000.00 RSD

250,000.00 RSD

41

CENTAR ZA KOMUNIKACIJU PRAVDA

2003

Centar za komunikaciju “Pravda”

17502824

364,750.00 RSD

357,555.56 RSD

8

9

2,918,000.00 RSD

3,218,000.00 RSD

42

LOKALNA AKCIONA GRUPA PARAĆIN

2018

Lokalna akciona grupa Paraćin

28249934

705,000.00 RSD

705,000.00 RSD

2

2

1,410,000.00 RSD

1,410,000.00 RSD

43

MEDIJA CENTAR POMORAVLJE

2017

Medija centar Pomoravlje

28220383

91,000.00 RSD

91,000.00 RSD

5

5

455,000.00 RSD

455,000.00 RSD

44

UDRUŽENJE ŽENA PARAĆINKE

2016

Udruženje žena Paraćinke

28217706

187,500.00 RSD

187,500.00 RSD

4

4

750,000.00 RSD

750,000.00 RSD

45

UDRUŽENJE PREDUZETNIKA, VLASNIKA I ZAKUPACA NEKRETNINA ZONA UNAPREĐENOG POSLOVANJA – BID ZONA KORZO – PARAĆIN

2007

Udruženje preduzetnika, vlasnika i zakupaca nekretnina zone unapređenog poslovanja “Korzo”

17684655

3,381,000.00 RSD

3,381,000.00 RSD

5

5

16,905,000.00 RSD

16,905,000.00 RSD

46

SIGURNO NAPRED

2014

Sigurno napred

28160186

920,000.00 RSD

920,000.00 RSD

1

1

920,000.00 RSD

920,000.00 RSD

47

GRAĐANI ZA LOKALNU DEMOKRATIJU

2016

Sikirica 2016 – SADA “GRAĐANI ZA LOKALNU DEMOKRATIJU”

28218346

150,000.00 RSD

150,000.00 RSD

1

1

150,000.00 RSD

150,000.00 RSD

48

ŠVABIĆ

2018

Švabić

28268971

35,000.00 RSD

35,000.00 RSD

1

1

35,000.00 RSD

35,000.00 RSD

49

UDRUŽENJE GRAĐANA ŠTIT-PARAĆIN

2015

Udruženje građana “Štit”

28171595

166,666.67 RSD

155,765.71 RSD

6

7

1,000,000.00 RSD

1,090,360.00 RSD

50

POKRET DOSTOJANSTVENIH

2009

Pokret dostojanstvenih

17782363

185,666.67 RSD

185,666.67 RSD

6

6

1,114,000.00 RSD

1,114,000.00 RSD

51

GRAĐANSKI POKRET – SLOBODAN IZBOR

2003

Građanski pokret – slobodan izbor

17545272

262,050.00 RSD

244,044.44 RSD

8

9

2,096,400.00 RSD

2,196,400.00 RSD

52

UDRUŽENJE IZVOR 2016

2016

Izvor 2016

28216483

200,000.00 RSD

200,000.00 RSD

1

1

200,000.00 RSD

200,000.00 RSD

53

KLUB TEHNIKE NIKOLA TESLA PARAĆIN

1984

Klub tehnike Nikola Tesla

07126255

168,150.00 RSD

168,150.00 RSD

6

6

1,008,900.00 RSD

1,008,900.00 RSD

54

UDRUŽENJE CENTAR ZA PODRŠKU ŽRTVAMA PORODIČNOG NASILJA

2016

Centar za podršku žrtvama porodičnog nasilja

28218133

356,666.67 RSD

356,666.67 RSD

3

3

1,070,000.00 RSD

1,070,000.00 RSD

55

UDRUŽENJE GRAĐANA PRIDRUŽI SE

2010

Pridruži se

28019602

510,000.00 RSD

510,000.00 RSD

2

2

1,020,000.00 RSD

1,020,000.00 RSD

56

UDRUŽENJE SVIH PENZIONERA OPŠTINE PARAĆIN

2014

Udruženje svih penzionera opštine Paraćin

28159412

317,500.00 RSD

317,500.00 RSD

4

4

1,270,000.00 RSD

1,270,000.00 RSD

57

PRAVO I TRANSPARENTNOST

2016

Šavac 2016 – SADA “PRAVO I TRANSPARENTNOST”

28218605

150,000.00 RSD

150,000.00 RSD

1

1

150,000.00 RSD

150,000.00 RSD

58

RADIO-KLUB KOSMOS

1947

Radio klub Kosmos

07329024

101,111.11 RSD

96,000.00 RSD

9

10

910,000.00 RSD

960,000.00 RSD

59

DRUŠTVO UČITELJA OPŠTINE PARAĆIN

2007

Društvo učitelja opštine Paraćin STRUKOVNO

17682504

90,333.33 RSD

90,333.33 RSD

3

3

271,000.00 RSD

271,000.00 RSD

60

UDRUŽENJE GRAĐANA OTPUŠTENI PREKO FEJSA

2019

Udruženje građana otpušteni preko fejsa

28293020

350,000.00 RSD

350,000.00 RSD

1

1

350,000.00 RSD

350,000.00 RSD

61

OPŠTINSKI ODBOR ASOCIJACIJE ŽENA REPUBLIKE SRBIJE U PARAĆINU – POMORAVSKI OKRUG

2011

Opštinski odbor Asocijacije žena Paraćin

28046588

34,516.67 RSD

33,371.43 RSD

6

7

207,100.00 RSD

233,600.00 RSD

62

CENTAR ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA I INOVACIJA SMART CONNECTIONS

2017

Centar za razvoj preduzetništva i inovacija Smart Konekšns

28229011

100,000.00 RSD

100,000.00 RSD

2

2

200,000.00 RSD

200,000.00 RSD

63

UDRUŽENJE GRAĐANA BRATSTVO PARAĆIN

2018

Udruženje građana Bratstvo

28262060

25,000.00 RSD

25,000.00 RSD

1

1

25,000.00 RSD

25,000.00 RSD

64

EKO MEDIA PLUS

2017

Eko media plus

28244614

25,000.00 RSD

25,000.00 RSD

1

1

25,000.00 RSD

25,000.00 RSD

65

Život je u kretanju (BRISANO IZ REGISTRA)

2017

Život je u kretanju BRISANO IZ REGISTRA

28222246

148,750.00 RSD

148,750.00 RSD

4

4

595,000.00 RSD

595,000.00 RSD

66

UDRUŽENJE GRAĐANA MALA SVETA GORA

2014

Udruženje građana Mala sveta gora

28150962

146,666.67 RSD

146,666.67 RSD

3

3

440,000.00 RSD

440,000.00 RSD

67

SRPSKO DRUŠTVO ZA VANREDNE SITUACIJE

2011

Srpsko društvo za vanredne situacije

28054173

340,000.00 RSD

230,000.00 RSD

3

5

1,020,000.00 RSD

1,150,000.00 RSD

68

DRUŠTVO PČELARA GRZA PARAĆIN

1882

Društvo pčelara “Grza” (APR datum osnivanja 1882, greška, statut 2011)

17290797

50,000.00 RSD

40,000.00 RSD

1

2

50,000.00 RSD

80,000.00 RSD

69

SOP

2013

Studentska organizacija SOP

28119712

0.00 RSD

300,000.00 RSD

0

1

0.00 RSD

300,000.00 RSD

70

Odred izviđača “BRANKO KRSMANOVIĆ”

1984

Odred izviđača “Branko Krsmanović”

17429051

80,000.00 RSD

80,000.00 RSD

2

2

160,000.00 RSD

160,000.00 RSD

71

“UDRUŽENjE RATNIH VETERANA INVALIDA, PORODICA POGINULIH BORACA PARAĆINA”

2011

Udruženje ratnih veterana invalida, porodica poginulih boraca Paraćina

28066830

85,600.00 RSD

85,600.00 RSD

1

1

85,600.00 RSD

85,600.00 RSD

72

DEČJI VIDICI

2004

Udruženje “Dečiji vidici”

17610147

107,266.67 RSD

107,266.67 RSD

3

3

321,800.00 RSD

321,800.00 RSD

73

Udruženje građana “PARAĆINSKI PRIVREDNICI” – PARAĆIN

2012

Udruženje građana “Paraćinski privrednici” (brisano iz registra)

28087098

1,648,250.00 RSD

1,648,250.00 RSD

2

2

3,296,500.00 RSD

3,296,500.00 RSD

74

“Savremeni pristup obrazovanju”

2011

Udruženje “Savremeni pristup obrazovanju”

28056869

200,000.00 RSD

200,000.00 RSD

1

1

200,000.00 RSD

200,000.00 RSD

75

HRIŠĆANSKO BRATSTVO

2013

Ekološki pokret Paraćin (sada Hrišćansko bratstvo HB)

28105410

200,000.00 RSD

200,000.00 RSD

2

2

400,000.00 RSD

400,000.00 RSD

76

“UNEKOOP”

2006

UNEKOOP

17665898

90,000.00 RSD

90,000.00 RSD

1

1

90,000.00 RSD

90,000.00 RSD

Iz ovog pregleda vidi se da su udruženja registrovana od 2020. – 2021. godine ukupno dobila 9.280.000,00 dinara na opštinskim konkursima tokom 2021. i 2022. godine, pri čemu je samo jedno od njih učestvovalo na konkursu 2020. godine (registrovano početkom 2020. godine).

Tj. novoregistrovana udruženja dobila su od opštine praktično ceo jedan godišnji prosečni javni konkurs za dodelu sredstava (nije uzeta u obzir i činjenica da su neka od pomenutih udruženja dobila i dodatna sredstva na konkursu za informisanje) u periodu 2021 – 2022.