06 Registracija udruženja po godinama

U Tabeli 5. dat je podatak koji se odnosi na godinu registraciju udruženja koja su u ovom trenuktu aktivna. Treba imati u vidu da su neka udruženja u međuvremenu ugašena, tj. nisu više aktivna a pojavljivala su se u prošlosti na opštinskim konkursima.

Tabela 5: Udruženja po godini registracije

Godina

Broj registrovanih udruženja

2022

4

2021

19

2020

13

2019

12

2018

12

2017

12

2016

9

2015

9

2014

7

2013

12

2012

12

2011

20

2010

6

2009

5

2008

5

2007

6

2006

6

2005

6

2004

6

2003

4

2002

1

2001

1

2000

0

1999

2

Registovano do 1999. godine

19

Iz tabele se mogu uočiti dva period intenzivne registracije novih udruženja. Prvi je period oko 2011. godine kada je registrovano 16 novih poljoprivrednih udruženja očigledno zbog politike opštine da izdašno podržava projekte za nabavku opreme poljoprivrednika finansiranjem projekata udruženja.

Drugi je period od 2020. godine kada je opština tokom 2021. i 2022. godine na konkursima izdvojila značajno veća sredstva za finansiranje programa udruženja građana. Interesantno je da je u ovom periodu 12 novoregistrovanih udruženja odmah i bilo uspešno na javnim konkursima u 2021. i 2022. godini, da je još 4 novoregistrovanih udruženja registrovalo nove portatale u registru medija i dobilo sredstva i na konkursu za informisanje, a da su još 2 novoregistrovana udruženja odmah bila uspešna na konkursima za projekte u kulturi. To znači da je 50% novoregistrovanih udruženja u 2020. i 2021. godini i dobilo sredstva na jednom ili više opštinskih konkursa u te dve godine.

Iz prethodnog razmatranja može se zaključiti da je politika opštine imala direktan uticaj na “masovnost” registracije novih udruženja građana. U periodima kada je opština intenzivnije finansirala projekte udruženja dolazilo je do “talasa registracije”. Prvi takav talas iz 2011. godine lako je objasniti promenom lokalne politike koja je podržavala finansiranje poslova u poljoprivredi preko udruženja građana, ali drugi talas iz 2020. i 2021. očigledno nema tako jednostavno objašnjenje. Naime, opština je povećala iznos sredstava za udruženja (posebno imajući u vidu da je obustavljeno finansiranje “BID zone” koja je u prošlosti koristila i do 50% sredstava namenjenih javnim konkursima), a tako uvećana sredstva dobila su u dobrom delu udruženja koja su registrovana u istoj kalendarskoj godini kada je raspisan i javni konkurs.