02 Kako su prikupljani podaci za analizu?

Podaci korišćeni u ovoj analizi prikupljeni su na dva načina – korišćenjem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja i prikupljanjem javno dostupnih informacija, pre svega sa internet strane opštine na adresi www.paracin.rs

Zahtevom za pristup informacijama od javnog značaja prikupljeni su zvanični izveštaji o dodeljenim sredstvima udruženja, kao i zvanične odluke o dodeli sredstava, liste rangiranja i vrednovanja, rešenja o usvajanju izveštaja i rešenja o formiranju Komisija, uglavnom za period 2018 – 2022. budući da opštinske službe, kako navode u odgovorima, ne mogu da pronađu dokumentaciju koja se odnosi na raniji period.

Prilično je iznenađujuće da takve dokumentacije u arhivi opštnske uprave nema, pa je teško razumeti zašto ovi podaci nisu dostavljeni. Ova činjenica otežala je izradu analize, pa smo bili prinuđeni da od opštinske uprave zatražimo drugu vrstu podataka – potpisane ugovore za realizaciju projekata u javnom interesu za u periodu 2012 – 2019 (budući da su podaci za ostale godine bili kompletni).

Ponovo smo ostali uskraćeni za informaciju koja se odnosi na jednu budžetsku godinu – naime prema informaciji opštinske uprave za 2015. godinu ne postoje ni podaci o potpisanim ugovorima sa udruženjima jer je deo arhive uništen u lokalnoj poplavi arhive usled loših instalacija.

Za 2015. godinu pronađen je deo podataka na internet strani opštine, međutim ove informacije date su u obliku zapisnika komisije, u otvorenom – MsWord formatu, sa ponekad očiglednim greškama u prekucavanju teksta kada su korišćeni prethodni obrasci za unos novih podataka i ne mogu se smatrati sasvim pouzdanim. Reč je o predlozima komisije, ali ne i o rešenjima o dodeli sredstava, pa nije sasvim sigurno da su i doneta rešenja po ovim predlozima.

Podaci prikupljeni sa internet strane opštine odnose se na informacije o konkursima pre 2018. za koje postoje delimični podaci na internet strani i takođe na podatke o budžetu (završni računi, odluke o budžetu) koji se mogu naći i na internet strani i u službenom listu (koji se takođe može pronaći na internet strani).

Prikupljeni podaci na internet strani nisu kompletni, sem budžetskih podataka drugi nisu dostupni za 2012., 2013., 2014. godinu. Za 2015. kako je već rečeno postoje nepotpuni i nepouzdani podaci u obliku komisijskih zapisnika, za 2016. i 2017. nisu dostupni svi podaci na internet strani.

Međutim, ukrštanjem informacija sa internet strane i dobijenih odgovora po zahtevima na osnovu pitanja postavljenih po zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja, uz pouzdane podatke o budžetu, bilo je moguće izraditi pregled lokalne politike u oblasti dodele sredstava udruženjima građana putem javnog konkursa iz budžeta opštine.

Podaci o udruženjima prikupljeni su iz APR uz pomoć aplikacije Checkpoint.rs