“Pridruži se” u saradnji sa drugim udruženjima građana učestvuje u pripremi Strategije životne sredine Republike Srbije

U Beogradu je 15. maja održan drugi konsultativni sastanak organizacija civilnog društva na temu izrade Strategije zaštite životne sredine. Teme sastanka bile su dekarbonizacija, eneregetska efikasnost i smanjenje industrijskih emisija, smanjenje zagađenja životne sredine sa fokusom na kvalitet vazduha, zaštita…

Udruženje “Pridruži se” učesnik prvog konsultativnog sastanka na temu izrade Strategije zaštite životne sredine sa organizacijama civilnog društva.

Udruženje “Pridruži se” bilo je učesnik prvog konsultativnog sastanka na temu izrade Strategije zaštite životne sredine sa organizacijama civilnog društva. Prvi konsultativni sastanak organizovan je od strane Mladih istraživača Srbije i Beogradske otvorene škole. Ministarstvo zaštite životne sredine otpočelo je…

Udruženje nacrt Pravilnika uputilo skupštini opštine, predlog za dopunu dnevnog reda i zvanično predat od strane odbornika

Udruženje građana “Pridruži se” dostavilo je na pisarnicu Opštinske uprave za urbanizam, finansije, skupšitnske i opšte poslove nacrt novog Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa sa pozivom nadležnima da se nacrt razmatra…

Poslato i peto pismo donosiocima odluka u okviru projekta “Transparentno iz budžeta”

Poslali smo i peto pismo donosiocima odluka – odbornicima, članovima opštinsog veća, predsedniku opštine i zameniku predsednika opštine, komisiji koja odlučuje o dodeli sredstava udruženjima građana putem javnog konkursa, sa pozivom da podrže usvajanje izmenjenog Pravilnika koji smo dostavili na…