Dokumentarni video materijali projekta “Izvor reke za sve nas” objavljeni na YouTube kanalu udruženja građana “Pridruži se”

Na YouTube kanalu udruženja građana “Pridruži se ” objavljeni su dokumentarni video materijali izrađeni kroz projekat “Izvor reke za sve nas”.

Kroz projekat je snimljeno deset kratkih video materijala (“vizuala”) a pored toga je snimljeno i pet video spotova.

Pregled ovih materijala omogućava gledaocu da veoma brzo “prođe” kroz projekat, razume problem kojim se projekat bavio i sagleda predložena rešenja, što kasnije može omogućiti i bolje razumevanje opširnog materijala istraživanja i analiza koji su u okviru projekta objavljeni na ovoj internet strani.

Projekat se bavio omogućavanjem javnog pristupa i obezbeđivanjem zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode za Vrelo Crnice, jedan od lokaliteta koji je Prostornim planom opštine planiran za zaštitu, ali već godinama zbog privatizacije obližnjeg hotela nije dostupan građanima preko javnih parcela.

Video materijali su objavljeni u formi kompilacija kratkih video zapisa i video spotova, koji su pripremljeni tako da se mogu gledati kao pojedinačni dokumentarni video prilozi.

 

U okviru projekta “Izvor reke za sve nas” snimljeno je pet video spotova koje možete pogledati u ovoj kompilaciji.

 

U okviru projekta “Izvor reke za sve nas?” snimljeno je deset kratkih video materijala koje možete pogledati u ovoj kompilaciji.

 

 

 

 

Projekat “Izvor reke za sve nas” je realizovan u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija. Izradu ovog materijala je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izneti stavovi nužno ne odražavaju zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *