Одржана друга конференција за медије у оквиру пројекта “Штитимо ли природу”

Током 2023. године организовали смо теренско истраживање свих двадесет планираних зашитићених подручја по Просторном плану Општине Параћин. Наредних дана започећемо са објављивањем налаза истраживања као и анализу политика које се односе на зашиту природе. О активностима на пројекту присутне представнике медија обавестио је Драган Ристић, заступник удружења грађана “Придружи се”.

 

 

 

 

 

 

 

Пројектом “Штитимо ли природу” желимо да документујемо стање свих планираних заштићених подручја, истражимо и анализирамо стварна издвајања из буџета за заштиту природе, однос управљача према једином заштићеном подручју (врело Грзе), документујемо нове просторе за заштиту, предложимо унапређење прописа који се односе на управљање заштићеним подручјима, затражимо издвајање из локалног буџета за реализацију обавеза из Просторног плана, водимо кампању према јавности и доносиоцима одлука, укључимо грађане, у циљу подизања свести и предузимања конкрентих мера, предлажући решења којима ће се постићи циљ – заштита биодиверзитета проглашењем заштићених подручја и стварним спровођењем заштите. Кроз пројекат желимо да унапредимо капацитете нашег и других удружења грађана за праћење прописа из области заштите природе и изградимо механизме праћења спровођења прописа.

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *