Представници организације ‘WWF Adria-Serbia’ посетили Параћин

У уторак, 26. септембра, делегација организације “WWF Adria-Serbia” посетила је Параћин. Том приликом, одржан је састанак с представницима удружења грађана “Придружи се”. Након састанка, чланови делегације обишли су две локације које су Просторним планом Општине Параћин планиране за заштићена подручја у складу са Законом о заштити природе.

Делегацију организације “WWF Adria-Serbia” чинили су Јасмина Марковић, Директорка организације, Марина Паповић, Програмска координаторка, Вања Јакшић, Пројектни координатор организације “WWF Adria Serbia”, и Љубиша Мијачић, Менаџер програма за заштиту слатководних екосистема у “WWF Adria-Serbia”.

“WWF Adria-Serbia” је део светски познате добротворне организације за заштиту животне средине – WWF (раније “World Wide Fund for Nature”) и у Србији реализује пројекат “Акције Србије у области животне средине, природе и климе – Безбедна природа и клима”. Овај пројекат подржан је од стране Европске комисије кроз Програм подршке цивилном друштву.

У оквиру овог ширег пројекта, удружење грађана “Придружи се” спроводи пројекат “Штитимо ли природу”. Главни фокус овог пројекта је на истраживању локалних политика у области заштите природе као и на документовању стања на локацијама предвиђеним за заштиту према важећем Просторном плану Општине Параћин.

Посета је представљала одличну прилику за разговор о реализацији пројекта и упознавање гостију о стању заштите природе у Општини Параћин. Гости су се такође упознали са изазовима у заштити природе на локацијама планираног заштићеног подручја планине Бабе као и врела Грзе, које је званично проглашено заштићеним подручјем.

 

 

 

 

 

Пројектом “Штитимо ли природу” желимо да документујемо стање свих планираних заштићених подручја, истражимо и анализирамо стварна издвајања из буџета за заштиту природе, однос управљача према једином заштићеном подручју (врело Грзе), документујемо нове просторе за заштиту, предложимо унапређење прописа који се односе на управљање заштићеним подручјима, затражимо издвајање из локалног буџета за реализацију обавеза из Просторног плана, водимо кампању према јавности и доносиоцима одлука, укључимо грађане, у циљу подизања свести и предузимања конкрентих мера, предлажући решења којима ће се постићи циљ – заштита биодиверзитета проглашењем заштићених подручја и стварним спровођењем заштите. Кроз пројекат желимо да унапредимо капацитете нашег и других удружења грађана за праћење прописа из области заштите природе и изградимо механизме праћења спровођења прописа.

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *