Послато прво писмо доносиоцима одлука у оквиру пројекта “Штитимо ли природу”

 

Упутило смо прво писмо доносиоцима одлука у оквиру пројекта “Штитимо ли природу” којим их обавештавамо о циљевима пројекта. Укратко, намера нам је да спроведемо истраживање на локацијама 20 планираних заштићених подручја по Закону о заштити природе предвиђених Просторним планом Општине Параћин и установимо у каквом се стању у погледу заштите природе налазе данас, седамнаест година након усвајања просторног плана. Истражићемо и две локације које смо идентификовали као потенцијално важне за заштиту природе реализацијом пројекта “Заштитимо природу Параћин” током 2022. године.

Све налазе ових теренских истраживања уз додатну анализу издвајања из буџета за потребе заштите природе, односа управљача према једином званично проглашеном заштићеном подручју (врело Грзе), као и примене постојећих прописа у области заштите природе у односу на планирана заштићена подручја објавићемо на нашој интеренет и фејсбук страни и информисати јавност и доносиоце одлука о томе шта смо установили на лицу места.

На крају пројекта, уз укључивање јавности, стручњака и надамо се и доносилаца одлука из локалних институција, желимо да пронађемо решење за унапређење постојећих прописа којима би се унапредила заштита природе у нашој општини.

 

 

Писмо које на овој страни објављујемо упућено је одборницима, члановима општинског већа и члановима Зеленог савета.

 

Пројектом “Штитимо ли природу” желимо да документујемо стање свих планираних заштићених подручја, истражимо и анализирамо стварна издвајања из буџета за заштиту природе, однос управљача према једином заштићеном подручју (врело Грзе), документујемо нове просторе за заштиту, предложимо унапређење прописа који се односе на управљање заштићеним подручјима, затражимо издвајање из локалног буџета за реализацију обавеза из Просторног плана, водимо кампању према јавности и доносиоцима одлука, укључимо грађане, у циљу подизања свести и предузимања конкрентих мера, предлажући решења којима ће се постићи циљ – заштита биодиверзитета проглашењем заштићених подручја и стварним спровођењем заштите. Кроз пројекат желимо да унапредимо капацитете нашег и других удружења грађана за праћење прописа из области заштите природе и изградимо механизме праћења спровођења прописа.

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *