Реализујемо пројекат “Штитимо ли природу”

Удружење грађана „Придружи се“ у оквиру програма „Акције Србије у области животне средине, природе и климе – безбедна природа и клима“ који финансира Европска унија реализује пројекат „Штитимо ли природу“. 

Просторним планом из 2006. у Параћину је планирано 20 заштићених подручја површине 3876Ха. У међувремену, проглашено је само једно површине 19Ха које је деградирано неадекватним управљањем.

Пројектом „Заштитимо природу Параћина“ током 2022. године документовали смо разорни утицај људских активности, уништавање простора документованих станишта заштићених врста на 4 подручја планираних за заштиту (каменолом, експлоатација шљунка, градска депонија, туризам).

Ове активности стварају тензије између становништва на планираним заштићеним подручјима и удружења грађана и неформалних група које се баве заштитом природе са једне и предузетника који експлоатишу природне ресурсе и доносилаца одлука са друге стране.

На неочекиваном месту открили смо изузетно важан локалитет за птице селице кога нема у плановима заштите. Кратак рок онемогућио је да документујемо стање на још 15 планираних заштићених подручја и документујемо нова подручја за заштиту.

Локалне власти обавезне су да по условима Завода за заштиту природе планском документацијом планирају заштиту одређених подручја и имају надлежости у области заштите природе. У стварности се често не предузимају никакви кораци на спровођењу заштите према плановима.

Пројектом “Штитимо ли природу” желимо да документујемо стање свих планираних заштићених подручја, истражимо и анализирамо стварна издвајања из буџета за заштиту природе, однос управљача према једином заштићеном подручју (врело Грзе), документујемо нове просторе за заштиту, предложимо унапређење прописа који се односе на управљање заштићеним подручјима, затражимо издвајање из локалног буџета за реализацију обавеза из Просторног плана, водимо кампању према јавности и доносиоцима одлука, укључимо грађане, у циљу подизања свести и предузимања конкрентих мера, предлажући решења којима ће се постићи циљ – заштита биодиверзитета проглашењем заштићених подручја и стварним спровођењем заштите. Кроз пројекат желимо да унапредимо капацитете нашег и других удружења грађана за праћење прописа из области заштите природе и изградимо механизме праћења спровођења прописа.

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *