“Pridruži se” u saradnji sa drugim udruženjima građana učestvuje u pripremi Strategije životne sredine Republike Srbije

U Beogradu je 15. maja održan drugi konsultativni sastanak organizacija civilnog društva na temu izrade Strategije zaštite životne sredine. Teme sastanka bile su dekarbonizacija, eneregetska efikasnost i smanjenje industrijskih emisija, smanjenje zagađenja životne sredine sa fokusom na kvalitet vazduha, zaštita…