Poslato prvo pismo donosiocima odluka u okviru projekta “Štitimo li vrelo Grze?”

O realizaciji projekta “Štitimo li vrelo Grze?” obavestili smo članove opštinskog veća i odbornike, a pismo ćemo poslati i na adresu Zelenog saveta. Naš cilj je da u dijalog o izmeni lokalnih propisa uključimo kako građane, tako i donosioce odluka – one koji su na javnim funkcijama u institucijama i koji mogu uticati na lokalne politike zaštite prirode.
Cilj projekta je da najpre analiziramo dosadašnje efekte zaštite zaštićenog područja III kategorije (jedinog zvanično proglašenog u Opštini Paraćin) posle deset godina primene odluke o proglašenju zaštite, a zatim i da predložimo unapređenja koja će biti od koristi svima. Nadamo se da ćemo tokom realizacije navedenih aktivnosti imati podršku onih koji snagom javne funkcije koju obavljaju mogu na osnovu argumenata doneti odgovarajuće odluke.
U nastavku objavljujemo tekst pisma:
“Poštovana/Poštovani,

Obaveštavamo Vas da udruženje građana „Pridruži se“ Paraćin, u čije ime Vam se obraćam realizuje projekat „Štitimo li Grzu?“ koji ima za cilj da nakon sprovedenog istraživanja i prikupljanja potrebne dokumentacije predloži unapređenje – izmenu Odluke o proglašenju zaštićenog područja „Spomenik prirode – Vrelo Grze“ (Sl. list Opštine Paraćin 14/2013) i Plana upravljanja zaštićenim područjem „Spomenik prirode – Vrelo Grze“, kao i odgovarajuće izmene Odluke o budžetu kako bi se obezbedilo adekvatno upravljanje zaštićenim područjem.

Naime, kao što Vam je poznato, jedino za sada zvanično proglašeno zaštićeno područje na teritoriji Opštine Paraćin je Spomenik prirode Vrelo Grze. Ovo zaštićeno područje se prostire na dvadesetak hektara na lokaciji izvorišta reke Grze, a za upravljača je određena Turistička organizacija Opštine Paraćin.

Kako se 2023. godine navršava puna decenija od proglašenja ovog zaštićenog područja, vreme je da se sagledaju efekti zaštite i mogućnosti za unapređenje propisa koji se odnose na upravljanje zaštićenim područjem.

Kroz projekat ćemo istraživati i analizirati stanje zaštićenog područja, kapacitete upravljača i odnos institucija prema zaštićenom području, u cilju predlaganja izmena lokalnih propisa.

O svim nalazima istraživanja i analize blagovremeno ćemo Vas obaveštavati, kako biste bili u prilici da donosite odluke zasnovane na proverenim činjenicama. Otvoreni smo i za sve predloge koji će unaprediti stanje zaštite prirode na teritoriji Opštine Paraćin.

Na žalost, Opštinska uprava za urbanizam, finansije skupštinske i opšte poslove i Turistička organizacija nisu nam još uvek dostavile svu traženu, po zakonu javno dostupnu dokumentaciju, ali očekujemo da i preostale potrebne informacije pribavimo u narednom periodu.

Po završenom istraživanju i urađenoj analizi dostavićemo Vam i nacrte izmenjenih lokalnih propisa.

Pozvaćemo potom i Vas da dostavite svoje predloge unapređenja lokalnih propisa, obavestiti o nalazima iz analize javnost, a zatim i uputiti poziv građanima, udruženjima, donosiocima odluka i stručnjacima poziv da se priključe javnoj raspravi o unapređenju propisa koji se odnose na zaštićeno područje.

Imajući prethodno navedeno u vidu, od Vas i od drugih donosilaca odluka u sistemu lokalne samouprave Opštine Paraćin (odbornika, članova opštinskog veća) očekujemo podršku.

Podrška koju očekujemo odnosi se kako na glasanje na zvaničnim sednicama tela čiji ste članovi (Skupština Opštine, Opštinsko veće), tako i na sugestije i pomoć kako bi inicijativa za izmenu propisa kojima se bavimo u što kraćem roku bila podržana na sednici skupštine i time unapređeno stanje zaštite Spomenika prirode – Vrelo Grze, jedinog zvanično proglašenog zaštićenog područja na teritoriji opštine.

S poštovanjem, Za udruženje građana „Pridruži se“

Dragan Ristić, dipl. ing. mašinstva”

Pismo je dostavljeno članovima opštinskog veća, odbornicima i biće dostavljeno i članovima Zelenog saveta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *