Poslato i peto pismo donosiocima odluka u okviru projekta “Transparentno iz budžeta”

Poslali smo i peto pismo donosiocima odluka – odbornicima, članovima opštinsog veća, predsedniku opštine i zameniku predsednika opštine, komisiji koja odlučuje o dodeli sredstava udruženjima građana putem javnog konkursa, sa pozivom da podrže usvajanje izmenjenog Pravilnika koji smo dostavili na pisarnici Opštinske uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove.

Izmenjeni Pravilnik omogućio bi da se javni konkursi za dodelu sredstava udruženjima građana sprovode na transparentniji, objektivniji i pravedniji način, nema razloga da ovakav predlog uz moguće izmene bude prihvaćen, pa će i odluka o njegovom usvajanju (ili neusvajanju) biti jasna poruka o tome da li lokalna administracija želi da krene putem smanjenja mogućnosti za nastajanje korupcije ili ima drugačije planove.

Tekst pisma možete pročitati na ovom linku.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *