Sprovedena anketa na ulicama Paraćina i javna rasprava o nacrtu novog plana zaštite prirode putem društvenih mreža i naše internet strane

Piprema novog plana zaštite prirode koji će u formi skupštinskog zaključka biti predložen lokalnoj skupšitni opštine sprovedena je uz konsultacije sa građanima. Građani su imali priliku da učestvuju u raspravi na društvenim mrežama tokom leta, kada smo  organizovali kampanju informisanja javnosti, što je za mnoge bila prilika da se po prvi put upoznaju kako sa temom zaštite prirode, tako i sa postojećim planskim dokumentima kojima se predviđa zaštita 20 područja na teritoriji opšitne.

Anketiranje građana sproveli su naši mladi volonteri, a interesovanje građana prevazišlo je očekivanja, što pokazuje koliko su zaštita životne sredine uopšte, a posebno zaštita prirode važne teme u javnosti.

Posle ankete i po održavanju okruglog stola, organizovana je i online javna rasprava i to putem društvenih mreža, na našoj fejsbuk strani na adresi https://www.facebook.com/pridruziseparacin kao i na našoj internet strani, korišćenjem kontakt forme u odeljku “zaštita prirode”. Građani su imali mogućnost da daju nove predloge i da daju komentare na nacrt dokumenta koji ćemo predložiti skupštini opštine, a kojim se predviđa uključivanje u novi Prostorni plan dodatnih područja koje bi trebalo zaštittii u skladu sa Zakonom o zaštti prirode, lagune gradskog kolektora i lokaliteta Nikolin kladenac.

 

Projekat “Zaštitimo prirodu Paraćina” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Udruženje građana “Pridruži se” Paraćin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *