Planina Baba – jedno od 20 područja predviđenih za zaštitu po Prostornom planu opštine, na udaru ljudskih aktivnosti

Planina Baba predviđena je za zaštitu kao jedno od 20 planiranih zaštićenih područja po Prostornom planu Opštne Paraćin iz 2006. godine. Na satelitskim snicima područja ucrtali smo konture planiranog zaštićenog područja na kojima se jasno vidi da se novi kamenolom nalazi unutar ovih granica (korišćeni satelitski snimak je iz 2020. kada su radovi tek započeti, danas je površina kamenoloma višestruko veća). Stari kamenolom sa druge strane je van planiranih granica zaštićenog područja (planeri su imajući u vidu postojanje ovog kamenoloma u odnosu na njegov obuhvat i planirali buduću zaštitu). Novi kamenolom drastično utiče na živi svet planine razarajući staništa zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta suprotno svim usvojenim dokumentima i bez potrebnih dozvola, na očigled lokalnih i državnih vlasti.
Evo šta kaže Prostorni plan o planini Baba:
«Zaštita prirode i prirodna dobra
Neophodno je rezervisati prostore sa namenom zaštite prirodnih resursa (šuma, vodotoka, zemljišta, flore i faune), očuvanjem kvaliteta životne sredine i definisanim korišćenjem za rekreaciju stanovništva u prirodi. U tom kontekstu potrebno je obratiti pažnju na:
· prostore definisane kao izvorišta vodosnabdevanja:
· sve veće šumse komplekse, bez obzira na vlasništvo;
· područje koje gravitira Juhoru (padine Juhora);
· područje Kučajskih planina;
· područje planine Baba;
· šire područje prevoja Čestobrodica;»
«Spomenici prirode:
U okviru vrste “spomenici prirode” prednost se daje geomorfološkim znamenitostima, t.j. njihovoj zaštiti kroz rezervate prirode, ili zaštitu predela posebnih prirodnih odlika. Posebno se ističu vidikovci.: Crni vrh, [iljati vrh, Golo vrče, Magarački vrh, Javorački vrh, Debelo brdo, Tisin vrh, Samarnjača, Košući vrh, Vršiljak, Jankov vrh, Čukara, Tomin vrh, Hajdučki kamen, Baba. [to se tiče pojedinačnih stabala ili grupe stabala, treba izdvojiti sva stara, a posebno hrastova stabla, kao što je lužnjak u Sikirici.»
“I 1.3.2.Predlog korišćenja prostora opštine Paraćin
Potezni prostor poljoprivrednog okruženja obuhvata pretežno poljoprivredno zemljište u širem prstenu okruženja gradskog naselja i primarne aglomeracije. U ovom prostoru su osnovne površine nizinske intenzivne poljoprivrede i poljoprivrede pobrđa, za ratarsku, voćarsku i vinogradarsku proizvodnju. U okviru poteznog prostora su seoska naselja, sistemi i objekti poljoprivrede i infrastrukture, potezi pogodni za melioraciju, ukrupnjavanje i navodnjavanje. Osnovni prostorni potezi poljoprivrednog okruženja su:
– Potez Baba, sa osnovnim karakterom poljoprivrede pobrđa (pretežno ratarstvo, a delimično su zastupljeni voćnjaci i livade), i karakterom nizinske intenzivne poljoprivrede (ratarstvo) u dolini Grze, a u okviru naselja Donja Mutnica, Plana, Lebina, Mirilovac, Lešje i Klačevica. Potez zauzima prostor između Strateških razvojnih pravaca, B (ka Nišu) i V (ka Zaječaru). Zemljište pogodno za melioraciju, ukrupnjavanje i navodnjavanje se nalazi u dolinama Grze i Bresnice, i obuhvata pre svega delove KO Mirilovac i Plana. Ovo zemljište nije potencijalno zagađeno aero i hidro zagađivačima, pa je pogodno za organsku poljoprivrednu proizvodnju, i stvaranje baze za proizvode sa karakteristikama biološki vredne hrane.»
«Razvoj poljoprivrede po tipu proizvodnje
Organizovanje poljoprivredne proizvodnje i prodaje kroz mrežu udruženja poljoprivrednih proizvođača, otkupnih punktova i poljoprivredno-proizvodnih centara, kao posledica očekivanog povećanja obima poljoprivredne proizvodnje, sa stopom rasta od min 3% na godišnjem nivou (usled povećane tražnje stanovništva, prehrambene industrije i izvoza, za poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima). U zavisnosti od lokalne specifičnosti i sirovinske baze formirali bi se:
– ratarsko-voćarski centri, locirani u brežuljkastom području prema pobrđima Juhora, južnog Kučaja i Babe.
– centri za prozvodnju organske i biološki zdrave hrane, locirani u poteznom prostoru “Baba”, na kontaktu sa sekundarnom ekološkom zonom Grza (KO Krežbinac, Busilovac, Golubovac, Plana, Mirilovac, Lebina). Promovišu organsku poljoprivrednu proizvodnju i stvaranje baze za proizvode sa karakteristikama biološki vredne hrane.»
«2.1.4. Mineralni potencijali
Rezerve podzemne vode predstavljaju značajan potencijal opštine,a zastupljena su:
· karstna vrela “Sveta Petka” (Izvor), “Grza”, “Sisevac” i “Toplik” (Popovac);
· na padinama Babe je grupa od 5-6 izvora iznad Lešja i oko 10 izvora u samom selu, kao i grupa od 4 izvora iznad Plane i oko 6 izvora u samom selu;
Eksploatacija krečnjaka i dolomita u Plani, mora biti podređena položaju ovog nalazišta na područu planine Baba (jednog od najznačajnijih lokaliteta predviđenih za zaštitu od strane Zavoda za zaštitu prirode), odnosno režimu zaštite ovog područja (po njegovom uspostavljanju). Takođe, na lokaciji ″Klačevica″ postoji istraživanje eksploatacije krečnjaka»
«Zaštita prirode i prirodna dobra
«Zbog specifičnog položaja Paraćina, delatnosti kojima se stanovništvo pretežno bavi, kao i zbog značajnog razvoja privrede i saobraćajne infrastrukture republičkog značaja na teritoriji opštine, neophodno je rezervisati prostore sa namenom zaštite prirodnih resursa (šuma, vodotoka, zemljišta, flore i faune), očuvanjem kvaliteta životne sredine i definisanim korišćenjem za rekreaciju stanovništva u prirodi. U tom kontekstu potrebno je obratiti pažnju na:
– prostore definisane kao izvorišta vodosnabdevanja:
– sve veće šumse komplekse, bez obzira na vlasništvo;
– područje koje gravitira Juhoru (padine Juhora);
– područje Kučajskih planina;
– područje planine Baba;
…»
«Spomenici prirode:
U okviru vrste “spomenici prirode” prednost se daje geomorfološkim znamenitostima, t.j. njihovoj zaštiti kroz rezervate prirode, ili zaštitu predela posebnih prirodnih odlika. Posebno se ističu vidikovci. Vidikovci su ona mesta sa kojih se pružaju širi vidici na okolne prirodne i stvorene vrednosti karakteristične za ovaj predeo. Zbog toga se predlažu sledeći lokaliteti, da se izdvoje i proglase za zaštićene objekte u ovoj vrsti zaštite: Crni vrh, Šiljati vrh, Golo vrče, Magarački vrh, Javorački vrh, Debelo brdo, Tisin vrh, Samarnjača, Masni kamen,Košući vrh, Vršiljak, Jankov vrh, Čukara, Tomin vrh, Hajdučki kamen, Baba, Krstata stena na gradu Petrusu ispod koje je pećina.Što se tiče pojedinačnih stabala ili grupe stabala, treba izdvojiti sva stara, a posebno hrastova stabla, kao što je lužnjak u Sikirici.
Park šume: Vavilo – treba joj dati status manje park-šume za turistički odmor i Glavica – između seoskih naselja koje delimično obuhvata
Predeli posebnih prirodnih odlika:
· Deo venca i obronci planine Babe – na ovom masivu ima i nekoliko lepih vidikovaca.«
«Predeli posebnih prirodnih odlika:
Deo venca i obronci planine Babe – na ovom masivu ima i nekoliko lepih vidikovaca. Deo ovog predela trebalo bi da čini i epigenetska suteska Grze u krečnjačkom kamalju Ilinici kod sela Lešja.»
Projekat “Zaštitimo prirodu Paraćina” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Udruženje građana “Pridruži se” Paraćin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *