Планирано заштићено подручје Локалитет Троглан бара – шта смо затекли на терену

 

Планирано заштићено подручје Локалитет Троглан бара обухвата простор јужно од пута ка Равној Реци из правца Страже, у непосредној близини другог планираног заштићеног подручја – Локалитета између Мале Брезовице и Полома, на крајњем истоку општине.

 

На локацији подручја налази се валовити планински простор на око 800 метара надморске висине, на чијој се источној страни налазе ливаде са карактеристичним елементима крашког рељефа који је на западној страни прекривен шумом.

Поглед на север из зоне подручја (источни део на граници са ливадама)

 

Поглед на исток из зоне подручја (источни део на граници са ливадама)

 

 

Поглед на југ из зоне подручја (источни део)

 

Поглед на запад из зоне подручја.

 

Ово подручје налази се у зони некад планираног резервата биосфере Кучајске планине, Равна Река у општини Деспотовац налази се десетак километара ваздушном линијом на север, Сисевац десетак километара западно, такође ваздушном линијом. На југ и исток пружају се такође шуме и ливадски простори у још ширем појасу.

Поглед са истока на запад – са источне границе подручја.

 

Јужни део подручја је ливадско подручје са карактеристичним елементима крашког рељефа.

 

Источни део подручја чине делом пошумљене ливаде.

 

 

Део подручја покривен ливадским културама на истоку открива изглед терена. Занимљиви елементи рељефа надовезују се један на други. На граници овог простора (али у другом планираном заштићеном подручју) идентификовали смо и понор у коме нестају воде повременог потока.

Детаљ терена

 

 

 

Детаљ терена

 

 

Кречњачке стене на ливади са знацима утицаја временских услова.

 

 

Неке од еродираних кречњачких стена изгледају као низ наслаганих оштрих плоча које отежавају ходање по ливади.

 

 

Еродирана кречњачка стена.

 

 

 

 

Детаљ ливаде на ивици шуме.

 

Испод танког слоја земље на простору ливаде су кречњачке стене, које су еродиране у разне необичне облике.

Детаљ ливаде.

 

Детаљ ливаде.

 

 

 

Примећујете ли “уљеза” на фотографији?

 

 

 

Детаљ ливаде

 

 

Детаљ ливаде

 

 

Детаљ ливаде

 

Ливадске биљке на овом простору карактеристичне су за планинске пределе, а клима је сасвим другачија од оне у долини Велике Мораве. У тренутку док смо боравили на овом простору дувао је јак ветар и температура је била десетак значајно нижа у односу на спарно подне у Параћину.

Улаз у шуму на ивици ливаде

 

 

 

Детаљ шуме

 

Велики део подручја покривају шуме, забележили смо нека стара и сломљена стабла. Читав овај простор био је погођен и штетом коју је начинио лед пре неколико година, када су се под тежином леда ломиле гране и читава стабла, што је још видљиво у шуми. Шумски простор је такође кречњачки – на много места виде се плитко укопане стене, изавајане у разне необичне облике временским условима.

 

Закључак

Локалитет Троглан бара је предео изузетне лепоте. Локација далеко на истоку општине и далеко од насеља чини га посебном локацијом кад је реч о подручјима планираним за заштиту у Параћину. И овде има људског утицаја, посебно кад је реч о експлоатацији шуме, ово је такође активно ловиште.

Предео поља на почетку подручја делује ванземаљски“, свакако сасвим другачије од било ког другог простора који смо посетили током истраживања, уз посебну планинску климу и релативно приступачан прилаз путем који одржавају због својих потреба ЈП “Србијашуме” ово је простор који свакако препоручујемо за једнодневни излет.

Лоциран у зони некад планираног резервата биосфере Кучајске планине, Локалитет Троглан бара је простор који ван сваке сумње има све квалитете подручја које треба сачувати за будућност и од штетног утицаја људи, па га без дилеме препоручујемо за заштиту.

 

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.