Планирано заштићено подручје Локалитет Пештерац / Шупља стена – шта смо затекли на терену

Планирано заштићено подручје Локалитет Пештерац – Шупља стена обухвата простор планина северно од Врела Грзе, источно од трасе пута Грза – Сисевац, западно од планираног заштићеног подручја Локалитет под Магарачким врхом.

 

Реч је о простору који је у источном делу претежно покривен шумом, док у западном делу има и нешто ливада. У западном делу подручја налази се и објекат ЈП “Србијашуме” као и неколико приватних викенд објеката. Шума је мешовита, део чине лишћари – углавном буква, а део четинари.

Поглед ка северу из јужног дела подручја, са пута који пролази поред објекта ЈП “Србијашуме”
Поглед ка северозападу из јужног дела подручја, са пута који пролази поред објекта ЈП “Србијашуме”
Поглед ка југозападу из јужног дела подручја, са пута који пролази поред објекта ЈП “Србијашуме”.
Поглед ка истоку из јужног дела подручја, са пута који пролази поред објекта ЈП “Србијашуме”

Као што је већ речено, а како се и види са фотографија ово је простор који обухвата углавном шумовито подручје, уз нешто чистина у западном и јужном делу простора који заузимају ливаде, делом како изгледа и одржаване од стране власника викенд кућа и запослених у ЈП “Србијашуме” у близини њиховог објекта који се налази на улазу у подручје из правца пута Грза – Сисевац на западној страни планираног заштићеног подручја.

“Сусрет” светле букове и тамне четинарске шуме.

Занимљив је призор “сусрета” две врсте шуме на подручју Пештерца – светле и отворене букове и тамне “затворене” четинарске. Разлика је на терену приметна и у погледу струјања ваздуха и постојању друге вегетације на тлу, која је у случају букове значјано бујнија у односу на четинарску шуму чије је тло прекривено иглицама четинара.

 

Detalj bukove šume.

 

 

Detalj cetinarske sume

 

 

Детаљ једне од јаруга – вододерина у буковој шуми.

 

 

Детаљ једне од јаруга – вододерина у буковој шуми.

 

 

Детаљ на месту сусрета четинарске шуме и пута кроз шуму са јужне стране.

 

 

Детаљ са улаза с пута у букову шуму.

 

 

Утицај људи може се приметити и у самој шуми.

 

 

У близини подручја налазе се викендице, објекат ЈП “Србијашума”; дрво се експлоатише и на овом простору, а релативно чест подручје посећују и излетници, па је могуће затећи трагове људских активности и у шуми у близини пута кроз подручје.

Детаљ ливаде на јужном делу подручја.

 

 

Детаљ одржаване ливаде на западу подручја, улаз из правца пута Грза – Сисевац

 

 

 

 

Објекат ЈП “Србијашуме” на улазу у подручје.

 

 

На улазу у подручје је један од објеката ЈП “Србијашума” – ловачка кућа “Пештерац”, јер ово је и ловно подручје.

Закључак

Планирано заштићено подручје Локалилитет Пештерац/Шупља стена је још једно од подручја која се налазе на простору некад планираног резервата биосфере Кучајске планине и дели особине са осталим планираним подручјима у истој зони.

Подручје је углавном прекривено шумом која се наставља десетак километара у ваздужној линији на запад и север до првих већих насеља, десетак километара на југ до магистралног пута Параћин – Зајечар и више десетина километара на исток и североисток. Реч је дакле о још једном простору у “дивљини” које се опет налази релативно близу туристичких насеља Грза и Сисевац, која би ускоро требало да буду спојена трасом асфалтираног државног пута.

Изградња пута која се очекује у наредном периоду могла би битно да утиче на ово подручје, које већ трпи утицаје људи, будући да је у односу на друга слична подручја на истоку општине најближе Грзи и Сисевцу. Овде наиме већ има викенд кућа у зони подручја, а још их је много више на траси пута Грза – Сисевац.

Изградња пута могла би да значи изградњу додатних викенд објеката чиме би овај простор могао да буде угрожен, посебно уз чињеницу да нема друге потребне инфраструктуре.

Ово је простор којим се “газдује”, ту је ловачка кућа ЈП “Србијашуме” што значи да се овај простор користи као ловиште, што је још један од утицаја људи, а уз то траје и експлоатација шума. Ове активности нису нужно негативне по биодиверзитет уколико се спроводе по закону и професионално.

Због свега наведеног заштита овог подручја зауставила би могуће негативне тенденције којима би овај простор ускоро могао да буде угрожен (после изградње пута и повећања броја излетника), будући да назнаке угрожавања већ постоје (викенд куће, отпад у шуми…), пошто је Локалитет Пештерац/Шупља стена због близине туристичких насеља Грза и Сисевац изложенији утицају људи у односу на друга слична подручја на истоку општине.

 

 

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.