Планирано заштићено подручје Локалитет између Мале Брезовице и Полома – шта смо затекли на терену

Планирано заштићено подручје Изворишна Локалитет између Мале Брезовице и Полома налази се на крајњем истоку општине, непосредно уз саму источну границу, северозападно се практично додирује са Локалитетом Троглан бара – још једним планираним заштићеним подручјем и оивичено је путем који из правца Страже води ка Равној Реци у општини Деспотовац.

 

 

На терену реч је о заравњеном простору већим делом покривеним шумом, уз нешто ливада, на кречњачком терену. Шума је мешовита, листопадна и четинарска, подручје се налази на преко 800м надморске висине, па је клима значајно другачија у односу на оне у долини Велике Мораве.

 

Поглед са северне границе подручја према југу

 

Детаљ шуме на северној граници подручја

 

Четинари на овом простору резултат су планског пошумљавања. Унутар шуме наишли смо на значајан број поломљених и оборених стабала, што је вероватно резултат велике штете коју је начинио лед пре неколико година на овом пространству. Дрво се експлоатише и видљиви су трагови дрвосеча.

 

Улаз у пећину на северној граници подручја.

 

Ово је крашки терен, а на северном ободу подручја, на дну стрмине која се даље наставља на ливаду из које креће простор планираног заштићеног подручја Троглан бара приметили смо и отвор пећине. Слични артефакати крашког рељефа могу се наћи на великом броју локалитета у источном делу општине.

 

Крашка јама у коју понире повремени поток на ободу подручја, северна зона.

 

Нешто ниже од фотографисаног отвора пећине, пратећи „каскаде“ повременог потока који се спушта шумовитим тереном, правећи у време киша неку врсту прелива из једног у други ниво терена, у дужини од стотинак метара, наишли смо на „ушће“ – понор у који отиче вода овог повременог водотока. Јама се налази у центру фотографије, испод велике стене у централном делу, док се иза види зид литице извајане водом високе пар десетина метара која се даље наставља на ливаду према планираном заштићеном подручју Троглан бара. Крошње дрвећа „извирују“ нешто изнад литице, па је овај призор практично невидљив за посматрача са ливаде.

 

Понор се налази уз литицу, која се у горњем делу наставља у ливаду, стена у центру окружена је пукотином понора.

 

Стена у центру окружена пукотином у коју понире вода.

 

Поглед на понор – пукотину у терену у коју отиче вода повременог потока, централна стена локалитета је у горњем десном углу фотографије, поглед одозго.

 

 

Још један поглед на понор.

 

Централна стена личи на „чеп“ који затвара отвор крашке јаме. Испод стене не налази се празнина, већ низ пукотина у које се улива вода два повремена водотока, једног који смо пратили до ове тачке и другог који долази са истока. Цео призор делује импресивно и помало сабласно, па није чудо што је за ове просторе везано и много народних прича.

 

Корито повременог потока који се улива у понор.

 

Корито другог повременог водотока показује да овај водоток у време киша има значајну количину воде која утиче у понор.

 

Поглед на северну границу подручја из правца планираног заштићеног подручја Троглан бара

 

Ово је такође и ловно подручје. У близини се налази објекат кућа ЈП „Србијашуме“ а на више локација на овом простору могу се видети и ловачке чеке – као што је ова на фотографији која се налази на северној граници подручја Локалитет између Мале Брезовице и Полома, а фотографисана је из правца планираног заштићеног подручја Троглан бара.

 

Четинари на овом простору резултат су планског пошумљавања. ЈП “Србијашуме” брину о већем делу овог простора и експлоатишу дрво.

 

Највећим делом ового простора управља ЈП „Србијашуме“, како је већ речно четинари су резултат пошумљавања, а на самом ободу подручја у време посете налазила су се посечена стабла четинара припремана за транспорт, као доказ активности ЈП „Србијашума“ на овом подручју.

 

Закључак

 

Локалитет између Мале Брезовице и Полома, као и суседан Локалитет Троглан бара, представља један од најлепших и најзанимљивијих простора у општини. Простране шуме, како на подручју тако и свуда наоколо докле год око досеже, ливаде са карактеристичним планинским биљкама, велика надморска висина, солидни путеви које одржавају због својих потреба ЈП „Србијашуме“ свакако су препорука за посету овом простору.

Даље на исток ван граница општине налазе се још интересантнији локалитети, долина Некудовске реке, велике ливаде према Стражи, призори какви се не могу видети на другом месту.

Понор повременог потока који смо забележили на терену, такође представља веома занимљиву појаву, какву нисмо имали прилике да видимо на другом месту у општини, посебно тако близу солидног пута.

Ово подручје је простор којим се „газдује“, на њега утичу људи, ово је и ловиште, али без обзира на то то је и простор који са суседним подручјима на истоку општине представља нешто најближе „нетакнутној природи“ у нашем крају, те свакако треба размислити о томе како применити заштиту да у будућности не би дошло до нарушавања природе у овом крају.

 

 

 

 

Ова интернет страна објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно удружење грађана „Придружи се“ и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.